Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Witte Donderdag

Drie Ranken Logo
 1. Witte Donderdag zijn we al langer gewend om op twee manieren te vieren:

  In de kleine kerkzaal wordt een Sedermaaltijd gehouden, terwijl in de grote kerkzaal een viering plaatsvindt waarin de Maaltijd van de Heer gehouden wordt.
  Omdat Jezus met zijn leerlingen op deze dag de maaltijd van het Joodse paasfeest vierde (de herinnering aan de Uittocht uit Egypte) vieren we de maaltijd met het eten van de matzes, i.p.v. zoals anders met brood.
  Na de maaltijd komen de deelnemers aan de Sedermaaltijd naar de Grote Kerkzaal om vanaf dat moment de dagen samen te vieren.

  In de Rooms Katholieke traditie geeft de Godslamp uitdrukking aan de aanwezigheid van Christus in de hostie.
  In de tabernakel van De Drie Ranken is de hostie weliswaar niet meer aanwezig, maar de Godslamp wel. Deze zal na de viering van de Maaltijd, samen met het brood en de bekers van de avondmaalstafel, uit de kerkzaal weggedragen worden.

  Tijdens de viering blijft de Paaskaars brandend achter in de kerk, bij de doopvont.