Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Stille Zaterdag

Drie Ranken Logo
 1. De derde viering van de Stille week is die van Stille Zaterdag.

  Ook deze avond komen we in stilte binnen: het is immers een vervolg op de viering van Goede Vrijdag die we in stilte afsloten.

  In deze viering gedenken we de hele geschiedenis van het geloof en luisteren naar een reeks bijbelgedeelten, die vertellen over schepping, uittocht en herschepping.
  De gang door de Bijbelse verhalen vormen het fundament van de hoop van de gelovige, dat het leven het wint van de dood, de liefde van het kwaad.
  In die geschiedenis van hoop staan wij vandaag als gedoopten in Jezus’ naam.

  We gedenken in deze nacht ook onze doop. Daarmee bevestigen wij onze doop die uitdrukt dat wij met Christus zijn gestorven om met hem op te staan.

  Bij de ingang van het kerkgebouw brandt een paasvuur. Dit vuur symboliseert het licht van de opstanding, waarmee het duister is overwonnen.

  Terwijl wij binnen in afwachting zijn van het licht, wordt door één van de ambtsdragers de paaskaars aan het paasvuur aangestoken. Ook worden 5 wierookkorrels, die de wonden van Christus aan het kruis symboliseren, in het kruis op de paaskaars gestoken waarna deze wordt gezegend.

  De viering begint met het binnendragen van de brandende paarskaars, waarna via kleine kaarsjes, aangestoken aan de Paaskaars, het licht aan elkaar wordt doorgegeven.

  Op Stille Zaterdag gedenken we onze doop niet alleen d.m.v. woorden, maar ook door daar zelf voor in beweging te komen. Daarom lopen we daadwerkelijk langs de doopvont, waarna we aansluitend de Maaltijd van de Heer vieren, om de gemeenschap met de opgestane Heer te vieren.

  Bij de doopvont zullen ambtsdragers staan om wie dat wil op het voorhoofd te tekenen met water om zo uitdrukking te geven aan de doopgedachtenis.
  Op deze manier mogen wij allemaal de doopgedachtenis ontvangen.
  Als het voor iemand belangrijk is zichzelf met het water te tekenen, of enkel langs het doopvont te lopen op weg naar de Maaltijd, dan is daar ruimte voor.

  Het einde van de viering van de Stille Zaterdag markeert het feest van Pasen.
  Om dit te vieren wordt na de viering in de hal van de kerk gelegenheid gegeven voor ontmoeting en wordt witte wijn of druivensap geschonken.

  We hopen door op deze manier ingetogen samen vierend, lezend, biddend, soms in stilte maar uiteindelijk juichend met elkaar toe te groeien naar het hoogtepunt van ons kerkelijk jaar.