Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Goede Vrijdag

Drie Ranken Logo
 1. Op Goede Vrijdag zijn er twee vieringen:

  ’s Middags wordt voor de kinderen een kruiswegviering gehouden.

  Tijdens deze viering wordt aan de hand van schilderijen het lijdensverhaal verteld en worden liederen gezongen die te begrijpen zijn voor kinderen.
  Als afsluiting van de kruiswegviering zal er, net als in de avondviering, een kruismeditatie gehouden worden.
  Hierbij kunnen kaarsjes aangestoken worden of bloemen bij het kruis gelegd worden.

  ’s Avonds is de Goede Vrijdagviering het vervolg op de viering van Witte Donderdag.

  Er wordt in stilte begonnen, waarna het lijdensevangelie wordt gelezen door lectoren; de lezingen worden gevolgd door een tekst die het gelezen gedeelte in het perspectief van deze tijd plaatst.

  Na de lezing over het sterven van Jezus wordt als symbool hiervan een beker omgelegd, en wordt de Paaskaars bij de doopvont gedoofd.

  De Goede Vrijdag viering wordt afgesloten met een kruismeditatie.

  Zoals Pasen niet gevierd kan worden zonder Goede Vrijdag, zo gaat de gang naar de opstanding altijd langs het kruis.
  Daarom wordt de kerkzaal verlaten langs het liturgisch centrum terwijl bij het kruis een gebedskaarsje kan worden ontstoken of een bloem kan worden neergelegd.

  Uiteraard is iedereen daar vrij in. Aanwezigen die met dit ritueel geen binding hebben kunnen de kerkzaal in stilte verlaten zonder langs het kruis te lopen.