Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Stille Week

Drie Ranken Logo
 1. Zo vieren wij de Stille Week

  Het is sinds jaren een goed gebruik in De Drie Ranken om als voorbereiding op de Paasviering een week van gebed en vieringen te houden. In de afgelopen jaren heeft de vorm en inhoud van de vieringen in de Stille Week (of Goede Week) zich ontwikkeld tot haar huidige vorm.

  Nu we met elkaar op weg gaan als “Geloofsgemeenschap De Drie Ranken” is het een uitdaging om voor alle leden van de Geloofsgemeenschap, afkomstig uit soms verschillende tradities, vieringen op zo’n manier vorm te gaan geven dat iedereen de boodschap van het Paasevangelie kan beleven en ervaren. Voor sommigen is de manier waarop we nu vieren al een stap te ver, terwijl anderen misschien nog wel symboliek of rituelen missen.

  Om hier duidelijkheid in te krijgen hebben leden van onze Geloofsgemeenschap tijdens een tweetal avonden meegepraat over wat er wél en wat juist niet positief werd ervaren tijdens de vieringen van de afgelopen jaren.
  Met de reacties en suggesties uit deze avonden heeft een voorbereidingsgroep geprobeerd de vieringen zodanig in te vullen dat zij recht doen aan onze meerkleurigheid, onze identiteit en aan onze geloofsgemeenschap.

  In feite begint de voorbereiding op Pasen al op Aswoensdag, het begin van de 40-dagen tijd, tot Stille zaterdag, waarbij we de laatste week voor Pasen, van Palmzondag t/m Stille Zaterdag, de Stille Week noemen.