Zin in de ouderdom

Aan de hand van vragen, gedichten, filosofie en kunst denken we in deze gespreksgroep na over wat het betekent om oud(er) te worden. Niet zozeer de praktische vragen die het oproept (wonen en zorg) staan centraal, maar wat het ouder worden met je doet en hoe je daartoe verhoudt. Voor wie daarover met anderen wil nadenken en daarin ook iets van zichzelf wil en durft te laten zien. 

We werken aan de hand van het boek ‘Zin in de ouderdom’ dat uitgegeven werd door twee Amersfoortse predikanten: Jan van Baardwijk en Rene Rosmolen.

Omdat het boek niet langer in de handel is, werken we met kopieën. Kosten: € 5, per keer of € 20,- voor alle bijeenkomsten.(incl. kopieën, koffie/thee).

Wanneer?

  • Tijdens de 40-dagentijd op dinsdagmiddagen van 15.00-16.30 uur.
  • Dinsdag 20 en 27 februari en 5, 12 en 19 maart.
  • Leiding: Evert Idema en Ad Wijlhuizen.
  • Opgave (voor 10 feb.): adwijlhuizen@3ranken.nl