Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Wijkkasactie 2021-2022

  Eens in de twee jaar ontvangen alle gemeenteleden een verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de Wijkkas. Voorgaande jaren gebeurde dat d.m.v. een bijgesloten brief + acceptgiro bij de Drieklank.
  Dit jaar is er gekozen voor een bericht ín de Drieklank. Op deze manier besparen we papier, werk en tijd en helpen we mee aan een ‘groenere’ Drie Ranken.
  De wijkkas heeft als inkomsten o.a. collectes, giften, en deze tweejarige actie.
  Uitgaven vanuit de wijkkas zijn allerlei wijkgerichte activiteiten zoals kaarsen, bloemen, gedachtenistekens, koffie, uitgaven voor liturgie en voor de koren.

  Alle bijdragen worden goed besteed en zijn onmisbaar!

  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten en onder vermelding van Wijkkas 2021/2022.