Wijkavond op 2 november

De kerkenraad nodigt de leden van onze geloofsgemeenschap uit voor de wijkavond van 02 november 2022. We beginnen deze wijkavond met een vesper.

De precieze agenda wordt te zijner tijd bekend gemaakt, maar op dit moment wordt gedacht aan de volgende onderdelen:

 • 19.00 Inloop met koffie/thee.
 • 19.30 Een Vesper
 • 20.00 Informatie over:
  • Financiën inrichting kerkzaal;
  • stand van zaken geluid in de Kerkzaal + te nemen acties;
  • ideeën voor een nieuwe wijkindeling;
  • eventueel stand van zaken beroepingswerk;
  • Hemelvaartsviering ipv Oudejaarsavond viering
 • 21.20 einde Wijkavond, met mogelijkheid om nog even na te  praten in de Huiskamer

De onderwerpen in het gedeelte vanaf 20.00 kunnen nog veranderen.