Jaarthema 2021-2023: VerDuurSamen

Voor de jaren 2021/2022 en 2023/2024 is gekozen voor een uitdagend jaarthema en willen we stilstaan bij het onderwerp duurzaam leven en geloven, kortgezegd Verduur-Samen. 

De aarde doorgeven

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp waar ook wij als kerkgemeenschap ons mee bezig moeten houden. Hoe kunnen wij bijdragen aan een schonere wereld voor de volgende generatie?

Verduren

In het woord ‘Verduur-Samen’ zit het woord ‘verduren’, oftewel volhouden. Wat helpt ons om het (leven) vol te houden? Een relevante vraag die in de afgelopen crisistijd vaak zal zijn gesteld.

Duurzaam geloven

Het jaarthema gaat ook over vorm en inhoud van ons kerkzijn. Houden we vast aan tradities, of kiezen we voor vernieuwing? Wat zal duurzamer blijken?

Leesvoer

Er zijn een aantal interessante boeken geschreven over ons jaarthema. Deze lijst met boeken en een uitnodiging tot een gezamenlijke boekbespreking vind je hier

Samenwerking zoeken

Met deze vragen wil De Drie Ranken de komende periode aan de slag. Eerste ideeën zijn er al, waarbij ook samenwerking wordt gezocht met de wijk De Maten. Ook het woord ‘samen’ zit immers in het thema.

Werkgroep Duurzaamheid

In het kader van het jaarthema is in 2021 de werkgroep Duurzaamheid opgericht.

Activiteiten

In tal van activiteiten zal op deze thematiek ingegaan worden. Zie hiervoor de activiteitenkalender en overige berichten op deze site.