Regelingen

Elke (wijk)gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een Plaatselijke Regeling, waarin binnen de kaders van de kerkorde allerlei zaken voor het leven en werken van de gemeente worden geregeld. In 2024 is deze voor De Drie Ranken geactualiseerd. Toen is ook het Huishoudelijk Reglement opgenomen in de Plaatselijke Regeling.
De regeling is te lezen via deze link: <Plaatselijke Regeling>
Voor meer informatie kun je terecht bij onze scriba’s via info@3ranken.nl.