Pastores

De Protestantse wijkgemeente De Maten is opgedeeld in 3 wijkdelen. Deze wijkdelen zijn geografisch bepaald t.b.v. efficiënte benadering van onze leden. Voor pastorale aangelegenheden heeft elke predikant een doelgroep die op leeftijd is ingedeeld.

Pastorale groep A (tot 45 jaar)

Rosanne Hofman

Jeugdwerker A.J. Hofman
e-mail: rosannehofman@3ranken.nl
Werkt 16 uur per week op dinsdag en donderdag als ondersteuning in het jeugdwerk.
Pastoraat wordt verzorgd door onze jeugdambtsdrager (pastoraat.a@3ranken.nl)

Pastorale groep B (46 – 80 jaar)

Ad Wijlhuizen

Dominee A.A. Wijlhuizen
tel. 055-8430751
e-mail: adwijlhuizen@3ranken.nl
Inloopspreekuur in De Drie Ranken: dinsdag van 09.00 – 10.00 uur
Vrije dag: zaterdag

Pastorale groep C (80+)

Henri ten Brinke

Dominee H.J. ten Brinke
tel. 055-3015015 (s.v.p. bellen tussen 09.00 – 09.30 uur en 12.30-13.00 uur).
e-mail: henritenbrinke@3ranken.nl

Inloopspreekuur in De Drie Ranken: donderdag van 09.30 – 10.30 uur en van 10.30 – 11.30 uur op afspraak.
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag