Veilige Kerk

Omgangsvormen en meldpunt ongewenst gedrag


De algemene kerkenraad heeft bij besluit van 19 november 2019 een digitaal meldpunt ingesteld voor klachten over ongepast en grensoverschrijdend gedrag. Het gaat hierbij om klachten over seksuele intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pestgedrag, gebrek aan integriteit. Het gaat om het bespreekbaar maken van genoemde gedragingen, het voorkomen en in het bijzonder het tegengaan ervan.

Het digitale meldpunt voor klachtbehandeling wil recht doen aan mensen die binnen de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA) pijnlijke ervaringen oplopen. Het digitale meldpunt is bereikbaar op meldpuntomgangsvormen@pkn-apeldoorn.nl.

Schroom niet bij voorkomende situaties per e-mail contact te zoeken. Er wordt dan z.s.m. telefonisch contact met je opgenomen. Dat kan zijn door degene die het meldpunt bemenst, of door één van de twee vertrouwenspersonen van de PGA.

Uiteraard wordt jouw informatie zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

De gedragscode, door de Protestantse Gemeente Apeldoorn opgesteld, kun je lezen via deze link: gedragscode PGA

Voor meer informatie kun je terecht bij onze scriba’s via info@3ranken.nl.

vertrouwenspersoon