Missie en Visie

Missie
De missie verwoordt waar we voor staan. Want geloven is een bijzondere manier van ‘in het leven staan’

Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven.

Geloofstekst
De geloofstekst is als het ware een korte uitleg van de missie. 

Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en oefenen in liefdevol, goed leven, zoals God het bedoeld heeft. Daarbij vinden we de belangrijkste bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en in de persoon van Jezus. Zij geven ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld.  Voor deze manier van geloven hebben we elkaar nodig. Daarom vormen we een geloofsgemeenschap.

Visie
De visie is dat waar we voor gáán. In De Drie Ranken zijn we gericht op de ontmoeting met God, vormen we een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en leveren we een positieve bijdrage aan onze wijk en stad. We zijn een open geloofsgemeenschap, waarbij we de volgende keuzes maken:

  • Iedereen is welkom ongeacht culturele of religieuze afkomst, geaardheid, single of samen.
  • Een houding van doorgaande vernieuwing is kenmerkend voor ons. We willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waar ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich welkom voelen.
  • Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale aandacht.
  • Een rechtvaardige samenleving is waar wij ons voor inzetten.
  • Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen.
  • Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties zoeken wij steeds opnieuw.
  • Duurzaam leven is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

Fijn als je met ons mee doet en je eigen stem laat horen!