Boekbesprekingen

De aandacht voor de klimaatcrisis en verduurzaming is in onze tijd enorm. Er is een grootschalige omvorming nodig, zoveel is wel duidelijk. Maar zoiets bewerkstelligen valt niet mee. Want waar begin je? En wie begint? Wat is de urgentie en wie betaalt?

Natuurlijk wordt er ook in de kerken en de theologie nagedacht over wat er gaande is. Elke tijd stelt nieuwe vragen aan het oude boek en aan een oude traditie. Dat is altijd zo geweest. Dat levert nieuwe visies en antwoorden op. Daarom ook hier: Wat lezen we? Hoe lezen we? Wat ervaren we? Wat geloven we? Moeten we misschien anders leren kijken? Naar onszelf en de aarde?

Apeldoorn-breed en dus ook in de Drie Ranken gaan we ons dit jaar verdiepen in een aantal nieuwe visies over verduurzaming in geloof en theologie. 

We beginnen met het recent verschenen boek ‘Eenvoudig leven, bijbelstudies over het goede leven’, onder redactie van Sam Janse (KokBoekencentrum, 2021). In dit boekje wordt aan de hand van acht bijbelgedeeltes gezocht naar de betekenis voor het ‘goede leven’. Ook hier aandacht voor duurzaam leven. Wat staat ons te doen? Wat kunnen we? Wat heeft prioriteit? Elke bespreking eindigt met een serie gespreksvragen en verwijzingen naar films en websites.
Op een negental woensdag-middagen en avonden (zie de evenementen-agenda) zullen we dit boekje gaan lezen in onze geloofsgemeenschap (én Apeldoorn-breed). Voor wie met anderen de actuele vragen van vandaag en onze oude bronnen op zich in wil laten werken. 

DomineeTrees van Montfoort schreef in 2019 het boek ‘Groene Theologie’ (Uitg. Skandalon). In dat boek kijkt ze kritisch naar het christelijke denken en de uitwerking daarvan op onze economie en wijze van leven. Haar conclusie is dat in het christelijk geloof uiteindelijk de mens niet centraal staat (dient te staan), maar Gods liefde voor het geheel van de schepping. De schrijfster behandelt naast eerdere ecologische publicaties ook enkele, vrouwelijke, theologen uit verschillende, kerkelijke, tradities. Het zal moeten gaan om een minder centrale en heersende rol van de mens, en eerder om een organisch dienende rol. Het is een stevig boek. In die zin geschikt voor de doorzettende en geoefende lezer. 

Een derde, recente, publicatie is verzorgd door Kick Bras. Hij is gespecialiseerd in de mystieke en meditatieve traditie. In een nieuw verschenen boek ‘Onuitsprekelijk paradijs, de groene spiritualiteit van Thomas Merton’ (Bernemedia, 2021), gaat Bras in op hoe de erfenis aan gedachten van deze monnik ons kan inspireren bij een groener denken en geloven. 

Zo zien we dat ook de theologische wereld in beweging is, zoekend naar bronnen en inspiratie voor een duurzamer wijze van leven en geloven. Dat het ons mag inspireren tot heilzame verandering.

Ad Wijlhuizen