Bestuur

Kerkenraad

Onze geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de kerkenraad, die besluiten neemt over belangrijke zaken. De kerkenraad bestaat uit:

  • pastores (predikanten)
  • ouderlingen
  • diakenen
  • ouderling-kerkrentmeesters

Kleine kerkenraad

Uit de kerkenraad is de kleine Kerkenraad (kK) samengesteld, die de lopende zaken bespreekt en daarover besluiten neemt. De leden van de kK zijn:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) is een deel van de kleine Kerkenraad. Het DB bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt de dagelijkse zaken af. Het DB bestaat uit:

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters (KRM) beheren de financiën van de geloofsgemeenschap en zijn verantwoordelijk voor:

  • het beheer en onderhoud van het kerkgebouw en de inventaris
  • het jaarlijks verzorgen van de begroting en de jaarrekening
  • geldwervingsacties voor Kerkbalans, Solidariteitskas, Wijkkas en Drieklank
  • het verzorgen van de ledenadministratie
  • het beheren van de Wijkkas.