Bestuur

Kerkenraad

Onze geloofsgemeenschap wordt bestuurd door de kerkenraad, die besluiten neemt over belangrijke zaken. De kerkenraad bestaat uit:

  • pastores (predikanten en kerkelijk werker)
  • ouderlingen
  • diakenen
  • (ouderling) kerkrentmeesters

Kleine kerkenraad

Uit de kerkenraad is de kleine Kerkenraad (kK) samengesteld, die de lopende zaken bespreekt en daarover besluiten neemt. De leden van de kK zijn:

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) is een deel van de kleine Kerkenraad. Het DB bereidt de kerkenraadsvergaderingen voor en handelt de dagelijkse zaken af. Het DB bestaat uit:

Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters (KRM) beheren de financiën van de geloofsgemeenschap en zijn verantwoordelijk voor:

  • beheer en onderhoud van het kerkgebouw
  • beheer van de wijkkas en het regelen van financiële projecten
  • organisatie van de actie kerkbalans
  • verhuur en exploitatie van de kerkgebouw
  • ledenadministratie