Wie zijn wij?

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken

Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven.

Wij hopen dat je je weg op de site kunt vinden.
Zo niet, aarzel dan niet om contact op te nemen met het bestuur van de geloofsgemeenschap via een mail  naar info@3ranken.nl.

Open geloofsgemeenschap

In het centrum van de wijk De Maten, in winkelcentrum De Eglantier, staat De Drie Ranken, een wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Dit in 2021 duurzaam herbouwde multifunctionele kerkgebouw is het thuis van onze geloofsgemeenschap, waarin protestanten en katholieken samenwerken vanuit de visie dat iedereen van harte welkom is om mee te doen, ongeacht culturele of religieuze afkomst, of geaardheid. Wij willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waarin ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich welkom voelen.

Vieringen en acties

Deze houding vertalen we in vele vormen van vieren, waarbij zowel de ‘traditionele vieringen’ als nieuwe vormen, zoals de Open Kring Viering, hun plaats hebben. Ook via acties als Omzien naar elkaar en Vakantiegeld samen delen proberen we er te zijn voor iedereen in onze naaste omgeving die hulp nodig heeft.

Huis van Ontmoeting

De Drie Ranken is naast een kerkgebouw ook een plek van ontmoeting voor de wijkbewoners. Regelmatig worden er kerkelijke en niet-kerkelijke activiteiten georganiseerd, gericht op ontmoeting, verbinding en verdieping. Van collegereeksen over maatschappelijke thema’s tot filmvoorstellingen, meditatie en zondagmiddagconcerten. De Huiskamer van De Drie Ranken fungeert meerdere dagen per week als plek waar men met elkaar in gesprek kan gaan, koffie kan drinken of gezamenlijk kan eten.

Historie

In De Drie Ranken ligt een spoor van veertig jaar oecumenisch samenwerken. Samen uitdrukking geven aan je geloven en zoeken, en daarbij gericht blijven op de samenleving en onderlinge zorg vinden we van het grootste belang. 

Aanvankelijk was De Drie Ranken het huis van drie afzonderlijke kerken: Hervormd, Gereformeerd en Rooms Katholiek. Vandaar de naam. Inmiddels leven en werken gelovigen uit alle drie de tradities samen in één geloofsgemeenschap.

In de kerk is de hele week door, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, van alles te doen. Informatie over gebruik van de kerk en evt. huur van zalen kunt u vinden op deze pagina.