Vakantie voor ouderen en minder draagkrachtigen

Er lekker tussenuit zonder zelf alles te organiseren. Binnen de wijkdiaconie kan Lidy Bomhof, tel. 055-5412647, diaconalevakanties@3ranken.nl, u meer vertellen over onderstaande mogelijkheden.  

Vakanties met aandacht

De Seniorenvakanties zijn bedoeld voor mensen die nog geheel zelfstandig zijn, of enige hulp of zorg nodig hebben bij de lichamelijke verzorging en/of mobiliteit. Men kan alleen komen, of met een partner, broer of zus, vriend of vriendin. Ook voor mensen die rolstoelgebonden zijn of bijv. een visuele beperking hebben zijn er mogelijkheden

Vakantie voor minima

Per jaar kunnen een aantal gezinnen met een minimuminkomen op kosten dan de diaconie met vakantie. Via de wijkdiaconie kan daarvoor een aanvraag worden gedaan bij de centrale coördinator. Zodra deze toestemming heeft gegeven kan de wijkdiaconie samen  met de cliënt een vakantie uitzoeken. Toestemming zal mede bepaald worden door de inkomens-/financiële situatie van de gegadigden.