Project digitalisering De Maten

In het Project Digitalisering De Maten (PDDM)  gaan jonge vrijwilligers aan de slag om senioren digitaal vaardiger te maken. Het project is een samenwerkingsverband tussen welzijnsorganisatie Stimenz en de geloofsgemeenschap van De Drie Ranken.

Doel van dit unieke project

Veel ouderen hebben moeite met de digitalisering van de maatschappij. Voor sommige ouderen is de stap naar bestaande digitaliseringsprojecten te groot. Project Digitalisering De Maten (PDDM), ook wel digicoach genoemd, biedt hiervoor een oplossing. In dit project zijn jongeren de coach van senioren die digitaal vaardiger willen worden. De begeleiding is één-op-één en vindt in principe bij de senior thuis plaats. Een begeleidingstraject duurt zes tot acht weken.

Door financiële ondersteuning van de Stichting Huis van Ontmoeting is het meedoen aan dit project helemaal gratis.

Samenwerking tussen jongeren en ouderen

Het project is gestart in het najaar van 2021 loopt nog steeds. Tot nu toe zijn er dankzij dit project al 36 senioren geholpen! Digicoaches zijn onder andere jongeren vanuit De Drie Ranken en studenten van ROC Aventus.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in dit project? Neem dan contact met ons op. Elk jaar starten we nieuwe series begeleidingsdagen.

Mailen kan naar: digitaliseringproject@gmail.com, of bel naar 055-843 36 80.
Projectcoördinator is Marten de Boer.

Deze foto is geplaatst met toestemming van de getoonde personen