Werkgroepen in het pastoraat

Behalve de pastorale groepen zijn er ook groepen die specifieke onderdelen van het pastorale werk als aandachtsveld hebben:

Welkomst Team

Ieder die nieuw is in onze geloofsgemeenschap wordt bezocht door iemand van het Welkomteam.
Contact: Herman Ekenhorst, tel. 055 – 543 11 34, welkomstteam@3ranken.nl.

Gebedsgroep

Elke 2e maandag van de maand komt er een gebedsgroep samen bij een van de leden thuis.
Contact: Riet Vink, tel. O55 – 541 0 607 of Hetty Sips, tel. 06 – 396 297 94, gebedsgroep@3ranken.nl

Team Attenties

Huwelijksjubileum? Wanneer u dit op prijs stelt en men weet er van wordt u bezocht door het Team Attenties. Contact: Anneke Lens, tel. 5424958, attenties@3ranken.nl

Bezoekteam ouderen (80+)

Het streven is dat iedere 80+er, indien men wil, 4 x per jaar bezocht wordt. Dit gaat vooral om gezelligheidsbezoekjes. Er wordt vooraf gevraagd of daar behoefte aan is.
Contact: Adri Hulst, tel. 055 – 541 61 64, bezoekteamouderen@3ranken.nl.

Oase-groepen

Voor deze groepen vindt u nadere informatie op de pagina Oase-groepen in de sectie ‘Verdieping’