Werkgroepen in het pastoraat

Behalve de pastorale groepen zijn er ook groepen die specifieke onderdelen van het pastorale werk als aandachtsveld hebben:

Welkomst Team

Ieder die nieuw is in onze geloofsgemeenschap wordt bezocht door iemand van het Welkomteam.
Contact: Herman Ekenhorst, tel. 055 – 543 11 34, welkomstteam@3ranken.nl.

Gebedsgroep

Elke 2e maandag van de maand komt er een gebedsgroep samen bij een van de leden thuis.
Contact: Riet Vink, tel. 055 – 541 0 607 of Hetty Sips, tel. 06 – 396 297 94, gebedsgroep@3ranken.nl

Team Attenties

Huwelijksjubileum? Wanneer u dit op prijs stelt en men weet er van wordt u bezocht door het Team Attenties. Contact: Anneke Lens, tel. 5424958, attenties@3ranken.nl

Bezoekteam ouderen (80+)

Het streven is dat iedere 80+er, indien men wil, 4 x per jaar bezocht wordt. Dit gaat vooral om gezelligheidsbezoekjes. Er wordt vooraf gevraagd of daar behoefte aan is.
Contact: Adri Hulst, tel. 055 – 541 61 64, bezoekteamouderen@3ranken.nl.

Oase-groepen

Voor deze groepen vindt u nadere informatie op de pagina Oase-groepen in de sectie ‘Verdieping’

Spirit

Spirit is een groep mensen van maximaal twaalf personen met psychische bagage die elkaar elke vierde maandagmiddag van de maand treffen onder het genot van een kopje koffie of thee. Ze bespreken telkens een ander onderwerp.
Contact: Ad Wijlhuizen, tel.: 055-843 07 51,  spirit@3ranken.nl