Pastorale zorg

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken is opgedeeld in 3 pastorale groepen, die zijn ingedeeld op leeftijd.

Pastoraat 1: 0-45 jaar
Gericht op pastorale activiteiten voor leden tot 45 jaar.

Predikant: ds Hanneke Siebert.
Contact persoon: Arie Nagel., tel. 06 2782 7757 .
Contact is ook mogelijk via pastoraat1@3ranken.nl

Pastoraat 2: 45-80 jaar
Individueel pastoraat (vraaggestuurd) aan de groep tot 80 jaar.

Predikanten:
ds Hanneke Siebert( tot 70 jaar) en
ds Ad Wijlhuizen (70 plus).
Contactpersoon: Jos Breuer, tel. 06 4928 7825.
Contact is ook mogelijk via: pastoraat2@3ranken.nl

Pastoraat 3: 80 jaar en ouder

Aanbodgericht pastoraat. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om minimaal 1x per jaar contact met u op te nemen voor een gesprek of bezoek. Mocht u daar tussentijds behoefte aan hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Predikant: ds Ad Wijlhuizen
Contactpersoon: Hans Hulst, tel. 541 61 64
Contact is ook mogelijk via pastoraat3@3ranken.nl

Pastorale telefoon/meldpunt overlijden

cartoon ringing telephone

Belt u telefoonnummer 06 17 70 11 22, dan vindt u altijd een luisterend oor. 

Ook kunt u het overlijden van iemand uit de geloofsgemeenschap doorgeven en aangeven of er vanwege de uitvaart contact gewenst is.

U wilt vertrouwelijk met iemand praten over…. de zin van het leven, over God, over geloven, over sterven, over uw uitvaart of verdriet, eenzaamheid, ziek-zijn, dankbaarheid …… ? 
Bij de pastorale telefoon is er iemand die naar u luistert. Ook kan er een afspraak gemaakt worden  voor een persoonlijk gesprek. Indien nodig, dan wordt er gekeken of een van de pastores op korte termijn contact met u kan opnemen. 
De telefoon staat beurtelings doorgeschakeld naar een van de pastoraal medewerkers.
Schroom niet te bellen. 

Zorgcentra in De Maten

In De Maten zijn een aantal zorginstellingen; de pastorale zorg aan de bewoners wordt vanuit De Drie Ranken of door de eigen geestelijk verzorgers van de instelling verleend.

Woonzorgcentrum De Matenhof
Warenargaarde 775

De gemeenteleden die in De Matenhof wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 80+ers in De Maten onder Pastorale groep C.

Woonzorgcentrum Berghorst
Gijsbrechtgaarde 30

De gemeenteleden die in Berghorst wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 80+ers in De Maten onder Pastorale groep C.

Heemhof
Beatrijsgaarde 5

Atlant heeft zijn eigen geestelijk verzorgers. Het contact met de geloofsgemeenschap wordt onderhouden door pastoraal bezoekers, die de gemeenteleden op de afdelingen regelmatig bezoeken. Tevens is er contact via de wekelijkse kerkdiensten en het maandelijks Bijbelzanguurtje op de afdelingen Aster en Crocus.

Contact: Anneke Sijtsma, pastoraal medewerker, tel. 055 – 541 28 24, pastoraalmedewerkerheemhof@3ranken.nl 

’s Heerenloo, locatie Groot-Schuylenburg
De pastorale zorg voor de bewoners wordt verzorgd door de instelling zelf. Het contact met de geloofsgemeenschap vindt plaats via ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten in Het Vierhuis.

Contact: Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, tel. 06 – 136 643 33, medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl.