Pastorale zorg

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken is opgedeeld in 3 pastorale groepen, die zijn ingedeeld op leeftijd.

Pastorale groep A: 0-50 jaar
Een pastorale groep in ontwikkeling.

Contact is mogelijk via pastoraat.a@3ranken.nl
Coördinator en pastor zijn vacant

Pastorale groep B: 50-80 jaar
Pastoraat is vraaggericht. Dat betekent dat u via de coördinator kenbaar kunt maken als u behoefte heeft aan een (persoonlijk) gesprek.

Contact is mogelijk via: pastoraat.b@3ranken.nl
Coördinator: Arie Nagel, tel. 06 2782 7757
Pastor: Ds. A.A. Wijlhuizen

Pastorale groep C: 80 jaar en ouder

Pastoraat is aanbodgericht. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om minimaal 1x per jaar contact met u op te nemen voor een gesprek of bezoek. Mocht u daar tussentijds behoefte aan hebben dan kunt u uiteraard contact opnemen.

Deze groep is te bereiken via pastoraat.c@3ranken.nl
Coördinator: Hans Hulst, tel. 541 61 64
Pastoraal werker: mevr. Geerten Groenland, tel. 06 3949 1895
mail:  geertengroenland@3ranken.nl
(vrije dagen zaterdag en zondag) 

 

Pastorale telefoon/meldpunt overlijden

cartoon ringing telephone

Belt u telefoonnummer 06 17 70 11 22, dan vindt u altijd een luisterend oor. 

Ook kunt u het overlijden van iemand uit de geloofsgemeenschap doorgeven en aangeven of er vanwege de uitvaart contact gewenst is.

U wilt vertrouwelijk met iemand praten over…. de zin van het leven, over God, over geloven, over sterven, over uw uitvaart of verdriet, eenzaamheid, ziek-zijn, dankbaarheid …… ? 
Bij de pastorale telefoon is er iemand die naar u luistert. Ook kan er een afspraak gemaakt worden  voor een persoonlijk gesprek. Indien nodig, dan wordt er gekeken of een van de pastores op korte termijn contact met u kan opnemen. 
De telefoon staat beurtelings doorgeschakeld naar een van de pastoraal medewerkers.
Schroom niet te bellen. 

Zorgcentra in De Maten

In De Maten zijn een aantal zorginstellingen; de pastorale zorg aan de bewoners wordt vanuit De Drie Ranken of door de eigen geestelijk verzorgers van de instelling verleend.

Woonzorgcentrum De Matenhof
Warenargaarde 775

De gemeenteleden die in De Matenhof wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 80+ers in De Maten onder Pastorale groep C.

Woonzorgcentrum Berghorst
Gijsbrechtgaarde 30

De gemeenteleden die in Berghorst wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 80+ers in De Maten onder Pastorale groep C.

Heemhof
Beatrijsgaarde 5

Atlant heeft zijn eigen geestelijk verzorgers. Het contact met de geloofsgemeenschap wordt onderhouden door pastoraal bezoekers, die de gemeenteleden op de afdelingen regelmatig bezoeken. Tevens is er contact via de wekelijkse kerkdiensten en het maandelijks Bijbelzanguurtje op de afdelingen Aster en Crocus.

Contact: Anneke Sijtsma, pastoraal medewerker, tel. 055 – 541 28 24, pastoraalmedewerkerheemhof@3ranken.nl 

’s Heerenloo, locatie Groot-Schuylenburg
De pastorale zorg voor de bewoners wordt verzorgd door de instelling zelf. Het contact met de geloofsgemeenschap vindt plaats via ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten in Het Vierhuis.

Contact: Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, tel. 06 – 136 643 33, medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl.