Pastoraat

Pastoraat is overal daar waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam van Jezus.

Pastoraat is een ander woord voor meeleven met elkaar; een verantwoordelijkheid van alle leden van de geloofsgemeenschap.
Dit ontstaat spontaan tijdens ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt maar kan zeker ook op aanvraag.

De pastorale zorg voor de geloofsgemeenschap wordt gedragen door het Pastorale Team van pastores.

Op de volgende pagina’s vindt u nadere informatie over pastoraat: