Financiële hulp

De diaconie wil helpen waar geen helper is. Zo verschaft de diaconie soms tijdelijke hulp aan mensen die door omstandigheden geconfronteerd worden met acute geldnood.
Hulp is mogelijk d.m.v. bijvoorbeeld bemiddeling (CNAB), gift, goederen, lening.
De diaconie weet de weg: voor hulp en advies bij financiële problemen, administratieve afhandelingen of de aanschaf van noodzakelijke goederen. Je wordt op vertrouwelijke wijze geholpen. Tineke Hulzebos, tel. 055-542 76 29, diaconaalsociaalteam@3ranken.nl.