Vakantiegeld Samen Delen

Je vakantiegeld delen met mensen die financiële problemen hebben. Privacy is gewaarborgd voor gevers en ontvangers. 

Samen delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt. Dat is de gedachte achter de actie Vakantiegeld Samen Delen.

In mei ontvangen veel mensen vakantiegeld. Voor de een is dat veel, voor de ander weinig of niets. Er zijn grote verschillen in inkomen. Deze verschillen zijn tijdens de coronapandemie alleen maar groter geworden. Deze actie vanuit de kerken is een gebaar van verbondenheid. Wie een ruim inkomen heeft, wordt uitgenodigd te delen met een plaatsgenoot die het financieel minder goed heeft.

Bewustwording èn solidariteit

Daarom wordt in mei en juni de actie ‘Vakantiegeld Samen Delen’ vanuit gezamenlijke kerken van Apeldoorn gehouden.

Met deze actie hopen we op twee dingen:

  1. bewustwording van de grote verschillen die er in onze samenleving zijn en die alleen maar groter worden;
  2. actieve solidariteit: diegenen die veel ontvangen, nodigen we uit om te delen met wie weinig of niets hebben.

Voor velen een mooie gelegenheid om iets voor een naaste in onze directe omgeving te doen.

Jaarlijks komt in april nadere informatie over de actie. Kijk hiervoor op www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl of neem contact op met Ilonka Noort: Noort757@planet.nl

Via dit filmpje van Vakantie Geld Samen Delen krijg je meer informatie.

Het rekeningnummer van de actie is: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn (PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom! Jouw gift is aftrekbaar voor de belasting.

Actueel

De actie voor 2024 loopt tot en met 31 mei, zie dit nieuwsbericht voor meer informatie.