Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Weekbrief

  Vanaf vandaag (1 maart) is de weekbrief voor de Drie Ranken een feit.
  Deze brief vervangt het zondagsblad en staat vol informatie over diensten, pastoralia en andere wetenswaardigheden over alles wat speelt in de Drie Ranken.

  In verband met mogelijk privacy-gevoelige informatie die in de weekbrief gemeld kan worden, wordt deze niet op de website gepubliceerd.

  Tot nu toe hebben zich ongeveer 200 mensen aangemeld.
  Wilt u zich ook abonneren?
  Ga dan  naar de pagina Weekbrieven om u aan te melden.