Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Meer informatie

Drie Ranken Logo
 1. In juni 2011 heeft de kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente De Maten besloten dat er speciale aandacht moest zijn voor de vrijwilligers die binnen haar geloofsgemeenschap werkzaam zijn.

  Daarom is in de periode 2011 ™ 2015 een werkgroep actief geweest die zich specifiek richtte op het ontwikkelen van beleid voor, en het praktisch ondersteunen van vrijwilligers.

  In onderstaande documenten kunt u meer informatie lezen over dit beleid, en over hoe wij dit praktisch ten uitvoer brengen.

  Beschrijving van het tot stand komen van het beleid:
  Beleidsnotitie Vrijwilligersbeleid

  Het houden van voortgangsgesprekken:
  Voortgangsgesprekken

  Voorbeeld van een taakomschrijving:
  Taakomschrijving