Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

De kerk en haar vrijwilligers

Drie Ranken Logo
 1. Om inhoud te kunnen geven aan de aandacht die wij aan onze vrijwilligers willen geven, is er binnen de Protestantse Wijkgemeente De Maten in de periode 2011 ™ 2015 een werkgroep actief geweest die zich hier speciaal mee bezig hield.

  De werkgroep had een tweetal doelen:

  1. Het helpen van kerkenraad en taakgroep-besturen hoe zij het beste kunnen omgaan met de vrijwilligers binnen De Drie Ranken.
   Hierbij gaat het met name over hoe wij (potentiële) vrijwilligers het beste kunnen aanspreken, hoe wij hen helpen om dát te doen wat zij leuk vinden of waar zij goed in zijn, en hoe wij hen op een juiste manier weer uitzwaaien als zij stoppen met hun werkzaamheden.
  2. Het zorgen voor voldoende kennis en zelfvertrouwen van vrijwilligers door hen trainingen aan te bieden. Ook stimuleren wij dat zij binnen de (taak)groepen waar zij hun werk doen, gevraagd worden of zij op de juiste plek zitten en voldoening vinden in het werk dat zij doen.
   Hierdoor proberen wij te zorgen dat vrijwilligers geboeid blijven door het werk dat zij doen, en op hun huidige of op een andere plek verbonden blijven aan De Drie Ranken.

  Gedurende de 5 jaar van haar bestaan heeft de werkgroep getracht de aandacht voor de vrijwilligers op de kaart te zetten.
  Dit is voor een groot deel gelukt, waarna de kerkenraad en haar taakgroepen de taken van de werkgroep in haar eigen beleid en werkzaamheden hebben geïntegreerd.

  Hoewel de taakgroep formeel is opgeheven blijven de afzonderlijke leden voor vragen of nadere informatie altijd beschikbaar voor contact.
  Mocht daar behoeft aan bestaan, dan kan contact worden opgenomen met één van de oud-werkgroepleden Herman Ekenhorst, Carla Wijlhuizen, Tjade Wind of Adriaan de Putter.

  e-mail: vrijwilligersbeleid@3ranken.nl