Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Programma VONC

Drie Ranken Logo
  1. Als VONC-werkgroep starten we met het aanbieden van een wandelactiviteit om mensen te verbinden. De eerste keer zal zijn tijdens de Stille Week op donderdag 1 april.

    Twee aan twee op pad door het Matenpark, met elkaar in gesprek of – een tijdje – in stilte. Je krijgt voor onderweg vragen en een gespreksthema mee om over te praten. We hopen dat in de ontmoeting en uitwisseling een ‘Derde’ met je meeloopt, zoals bij de Emmaüsgangers. Bij deze wandeling is goed naar de ander luisteren heel belangrijk!

    Graag vooraf aanmelden via vonc@3ranken.nl: je kunt je als tweetal opgeven of alleen. Wij koppelen de mensen die zich alleen opgeven aan elkaar tot een tweetal. Er kan gestart worden tussen 9.30 en 10.00 uur met als vertrekpunt de fietsenstalling bij de ontmoetingsruimte.

    Deze activiteit kan coronaproof plaatsvinden buiten de Drie Ranken. Het tijdstip is zodanig gekozen dat je als dat gewenst is, het kan combineren met een kopje koffie/thee bij de Kerk op een kier. Bij hevige regenval wordt er niet gewandeld.