Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. VONC Lezing Sam Janse -7 februari: Macht en Religie in christendom en islam

  VONC 7 feb 2017Macht corrumpeert.
  Dat geldt ook voor religies. Het christendom heeft dat ondervonden sinds de    bekering van keizer Constantijn. Ook de islam kent het probleem. Maar daar ligt het nog weer anders.
  Christelijk theoloog Sam Janse betoogde in dagblad Trouw dat de verstrengeling van religie en macht zit ingebakken in de Islam. Mohammed was niet alleen religieus leider (‘profeet’), maar ook aanvoerder in de strijd en politiek gezagsdrager. Zowel christendom als islam moeten met dit verleden in het reine komen. Kerk en staat zijn nu gescheiden in de christelijke westerse wereld. Maar kan de Islam de onzalige verbinding tussen religie en politiek doorbreken? VONC hoopt  door meer kennis en begrip van de historische achtergronden een constructieve dialoog tussen Christenen en Islamieten te bevorderen.

  Aanmelden mail naar: vonc@3ranken.nl

  Woensdag 7 februari; plaats en tijd: De Drie Ranken om 20.00 uur
  Vrijwillige bijdrage € 5,-