Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. VONC: donderdag 20 sept. Oerboek van de mens

  ‘Oerboek van de mens’

  VONC-lezing.
  Op donderdag 20 september (aanvang 20.00 uur) geeft ds Coen van ’t Riet een lezing over het al veel besproken en indrukwekkende Oerboek van de mens.oerboek 20 sep 2018-2
  De schrijvers behandelen de bijbel als een ‘dagboek van de mensheid’. Lang geleden ontwikkelde de mens zich van jager naar landbouwer. In deze overgang zien de auteurs, symbolisch, de zondeval: de mens verwerft bezit en verdedigt dat met hand en tand. Er ontstaan conflicten en ook ziekten en honger door misoogsten. Dit alles moest verklaard worden. De mens gelooft dat het onheil een straf van de goden is en probeert zich daar tegen te wapenen door geboden en verboden die er op gericht zijn de goden gunstig te stemmen. Het boek vertelt hoe de Joodse Hebreeuwse bijbel stapje voor stapje ontstaat onder invloed van deze omstandigheden.

  Oerboek ark 20 sep 2018En ook hoe het idee van een hemel of hiernamaals pas in de laatste delen van het oude testament opkomen. Verder verschuift gaandeweg de voorstelling over God van een collectief straffende God naar een troostende God met wie de mens een persoonlijke verhouding kan hebben. Het Oerboek laat zien hoe het godsbeeld van het Israëlitische volk zich ontwikkelt vanuit allerlei oude, natuur-religies met meerdere goden, naar het monotheïsme. Een culturele evolutie van de mens en van menselijke voorstellingen. Over dit buitengewoon interessante boek gaat  van ’t Riet ons meer vertellen en waarschijnlijk ook met ons in discussie omdat het boek wel wat stof doet opwaaien. Locatie: Drie Ranken. Toegangsprijs:( vrijwillige) bijdrage € 5,- Graag aanmelden met een mailtje naar: vonc@3ranken.nl.