Vieringen

Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering. Voor de kleinste kinderen is er op zondag tijdens de viering oppas en voor wie naar de basisschool gaan, is er een Kinderdienst.

Maandelijks zijn er vieringen bedoeld voor en door jongeren. Dit gebeurt in een eigen ruimte en vaak op andere tijden dan de reguliere vieringen. Zo is er Next Step voor de leeftijd van 12-15 en Connect@ voor de leeftijd van 16 jaar en ouder. De vieringen voor de jeugd vind je hier .
Kinderen vanaf 7 jaar kunnen met hun ouders meegaan tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer. Hiervoor zijn een aantal voorbereidingsavonden, zodat ze weten wat ze meevieren als ze aan de Maaltijd gaan.

Bij een viering horen lezingen. Daarbij volgen we doorgaans het zogenoemde oecumenisch leesrooster. Daar kan van afgeweken worden. Zoals in de zomermaanden of tijdens de aanloop naar de feestdagen, dan kiezen we voor een eigen thematische serie. De gevolgde orde van dienst is enerzijds klassiek oecumenisch, anderzijds zoeken we daarin steeds weer naar nieuwe vormen. Er is veel aandacht voor de muzikale invulling. Liederen worden geput uit het Liedboek (2013) of uit andere, nieuwe en oecumenische bronnen.  Op geregelde zondagen wordt de Doop gevierd en de Maaltijd van de Heer. 

Kenmerkend voor De Drie Ranken is dat zij steeds weer zoekt naar vernieuwing en een veelvormigheid van vieren. Daarbij wordt het experiment niet geschuwd. Momenteel worden er vieringen voor Jong en Oud uitgeprobeerd.

Verder zijn er speciale vieringen voor bijzondere levensmomenten zoals: doop en Huwelijk en Uitvaarten.

De vieringen voor de volwassenen kunnen altijd via deze website online worden gevolgd of teruggekeken (een beperkt aantal weken).
Voor diegenen die slecht ter been zijn en toch graag wekelijks naar de kerk willen, is er de autodienst.