Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Vieringen Palmzondag – Stille Week t/m Paasmorgen.

  De stille week vieren.

  We gaan in De Drie Ranken de Stille Week vieren: van palmzondag tot aan de feestelijke viering van paasmorgen. De weg van Jezus, door het dal van veroordeling en sterven naar een nieuw begin. Het zal als een uitnodiging zijn om ook zelf op te staan uit onze eigen dalen en ons te wagen aan een geschonken nieuwe dag. Op paasmorgen is het mozaïek zichtbaar, gemaakt van de scherven die we op de startzondag in september bijeenbrachten. Uit het oude bloeit iets nieuws. Het licht van Gods ogen gaat over u op…! Vier het mee!

  Palmzondag 14 april

  Om 9.00 en 10.30 uur zijn er twee vieringen. In de ochtendviering zullen de kinderen geen palmpaasstokken maken of een palmtakje ontvangen. Dat gebeurt ’s middags in een uitgebreid programma voor kinderen met hun (groot)ouders van 15.00-16.30 uur. Met een korte wandeling. Onderweg klinken de verhalen bij Palmpasen en versieren de kinderen hun palmpaasstok. Graag zelf een stok meenemen. Zie verder www.3ranken.nl In de vieringen op zondagmorgen in de kerkzaal zullen de palmtakjes gezegend en uitgedeeld worden. We lezen over de intocht van Jezus en zijn optreden in de tempel van Jeruzalem, waar Jezus schoon schip wil maken (Lucas 19,29-48).

  Avondgebeden

  Van zondag 14 tot en met woensdag 17 april is er iedere avond om 19.00 uur een korte gebedsviering van ongeveer een half uur. Iedere avond is er een andere voorganger. Thema is: ‘beginnelingen’.

  Witte Donderdag

  ‘De wassing’. Deze avond zijn er twee vieringen om 18.30 en 20.00 uur waarin we brood en beker doen rondgaan. Gelezen wordt het evangelie van de voetwassing.  Medewerking wordt verleend door een aantal zangers van Con Passione.

  Goede Vrijdag

  Kruiswegviering om 15.00 uur

  Voor volwassen en andere kinderen is er een Kruisweg bij afbeeldingen van Anne van Buul. Met eenvoudige teksten en een aantal korte liederen staan we stil bij de lijdensweg van Jezus. Je kunt bloemen neerleggen bij het kruis en/of daar een kaarsje aansteken.

  viering om 18.30 en 20.00 uur

  ‘De weg gegaan’. We staan stil bij de lijdensweg en het sterven van Jezus. Afbeeldingen van kunstenares Anne van Buul begeleiden ons daarbij. Mark Braam, Elise Arends en Jan Tiemens brengen o.a. muziek van G.F.Händel en J.S.Bach ten gehore. Je kunt bloemen neerleggen bij het kruis en/of daar een kaarsje aansteken.

  Stille Zaterdag

  Een nieuw begin?. Paasnachtviering om 20.30 en 22.00 uur. In deze viering beginnen we in het donker en dragen we de nieuwe Paaskaars binnen. We denken terug aan de oude verhalen van bevrijding, en beseffen dat het donker zal breken. Een nieuw begin? Met het water uit de doopvont gedenken we juist deze avond onze doop. Het koor Con Passione verleent medewerking. Na afloop is er een paasdronk in de bovenruimte. De vieringen duren ieder één uur.

  Paasmorgen viering van kinderen met ouders in jeugdruimte

  De Kinderdienst start op Paasmorgen om 9 uur in de bovenbouw met een mooie viering gericht op kinderen in de leeftijd van de basisschool, waarbij ook hun (groot)ouders van harte welkom zijn. Ongeveer 60 mensen kunnen boven terecht. De kinderen hebben in de weken naar Pasen toe gewerkt aan ‘een nieuw begin’ – elke week hebben ze een tuintje verzorgd. Is die op Paasmorgen tot bloei gekomen? Er is tijdens deze viering van 9 uur ook oppas (niet tijdens de viering van 10.30 uur).

  Paasmorgen: Een nieuw begin!

  Een feestelijke viering op Paasmorgen, samen met themakoor Pur Sang. Twee identieke vieringen op deze morgen, om 9.00 uur en om 10.30 uur. In de viering zal als overweging in twee delen klinken hoe Petrus en Maria van Magdala met Pasen een nieuw begin ervaren. Betekent Pasen voor ons ook een nieuw begin? Genoeg om te beleven en samen feestelijk te zingen. Na de vieringen is er koffiedrinken.