Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Vieringen online – De Drie Ranken op een kier

  Afgelopen maandag kwam een toch al piepende samenleving krakend tot stilstand door de totale lockdown die werd afgekondigd. De genomen maatregelen treffen onze hele maatschappij. Theaters, restaurants, winkels en scholen, iedereen heeft te maken met beperkingen die zwaar, soms heel zwaar, wegen. Als kerk hebben we een bevoorrechte positie: godsdienstvrijheid is een grondwettelijk recht waardoor maatregelen niet dwingend aan ons kunnen worden opgelegd. Daarom mogen wij, zelfs in deze tijd, vieringen houden waar maximaal 30 bezoekers in aanwezig mogen zijn. Maar als geloofsgemeenschap De Drie Ranken hebben wij een visie waarin we vanuit geloof, hoop en liefde midden in het leven willen staan. En past het dan om ons juist náást de samenleving te gaan staan en niet er middenin? Als kerkenraad willen wij die uitzonderingspositie niet innemen, maar juist samen de lasten dragen met iedereen die deze nu opgelegd krijgt. Daarom hebben wij besloten om vanaf zondag 20 december alle vieringen alleen nog online, zonder gasten, uit te zenden via de website. Dit betekent dat de vieringen van kerst, oud-en-nieuw en de eerste vieringen van 2021 in een lege kerk zullen plaatsvinden en de woensdagavond-vespers geen doorgang zullen vinden. Maar net zoals in de afgelopen weken blijft ook nu de deur van maandag tot vrijdag (09.30 – 11.30 uur) op een kier staan. Om pastorale zorg te kunnen bieden aan hen die dat nodig hebben (zie ‘De Drie Ranken-op een kier’). Laten we beseffen dat ook, of misschien wel juist, in die lege kerk het licht van De Levende aangestoken en verspreid kan worden voor ons, en voor iedereen in onze wijk, in onze stad. Mocht u willen reageren dan kan dat via mail naar voorzitters@3ranken.nl of schriftelijk naar de kerkenraad: p/a Brugwachtershoeve 6, 7326 XC.

  De Drie Ranken op een kier

  In de week voor kerst staat maandag 21 t/m donderdag 24 december onze kerkdeur tussen 09.30 – 11.30 uur ‘op een kier’. Er is een luisterend oor en een kopje koffie of thee. De ‘inloop’ is verdeeld in twee tijdsblokken: van 09.30 – 10.15 uur en van 10.30 – 11.15 uur. Per keer zijn 15 bezoekers welkom. Aan het eind van elk tijdsblok gaan alle bezoekers weg om plaats te maken voor anderen. Afhankelijk van de toeloop bent u na het ventileren van de ruimte en het desinfecteren van tafels in het volgend blok weer van harte welkom. Als er te veel bezoekers zijn… helaas. Dan heeft u pech. Als er voor u geen plaats meer is en u wilt dringend met iemand spreken, overleg dan met de gastvrouw/gastheer dat u op korte termijn teruggebeld wilt worden door iemand uit het pastoraat.

  Kerstherberg – op een kier

  Juist nu willen we ook gedurende de kerstdagen een plek zijn waar men even van zich af kan praten, waar men even op adem kan komen. Daarom is de deur van onze kerstherberg op 26 december bij wijze van spreken ‘op een kier’ geopend. Er zijn drie bloktijden waar u van harte welkom bent: van 11.00 – 12.15 uur, van 12.30- 13.45 uur en van 14.00 – 15.15 uur. Tussendoor wordt de ruimte geventileerd. Er zijn maximaal 15 gasten per blok in de ontmoetingsruimte welkom. Ook is het mogelijk een kaarsje te branden in de kerkzaal waar de kerstster brandt, een kerstboom en de kerststal staan en waar sfeervol rustige kerstmuziek klinkt.
  Contact: kerstherberg@3ranken.nl, tel. 541 28 24.

  Zondag 27 december – op een kier

  Vanwege drie ‘zondagse’ dagen achter elkaar (sommigen spreken zelfs van 3e kerstdag) is ‘op een kier’ ook zondag 27 december open van 14.30 – 16.30 uur. Ook nu zijn er max. 15 gasten welkom en bij meer dan gasten zal aan de eerstgekomenen gevraagd worden plaats te maken voor de nieuwe gasten