Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

In de media

Drie Ranken Logo
 1. Kabels in de kerk
  In Kerkmagazine van mei 2019 een artikel over de duurzame voorzieningen die zijn gerealiseerd in de bouw van De Drie Ranken. Het artikel kun u hier downloaden.

  Symmetrie en verbinding
  Dit artikel is een bewerking van een artikel dat eerder is verschenen in Kerkmagazine (november 2018)

  Ontwerp De Drie Ranken_kopij_2019_01Het nieuwe kerkgebouw van De Drie Ranken is ontworpen door architect Arnold van Ouwerkerk. Hij heeft hiervoor veel overlegd met de gebruikers en heeft rekening gehouden met hun wensen en behoeften. Van Ouwerkerk legt uit hoe zijn ontwerp in elkaar zit.[#intro]

  Vier kwadranten

  Het gebouw wordt straks verdeeld in vier delen, of kwadranten, gescheiden door twee rechte assen die elkaar kruisen, waardoor er een plusteken of kruis ontstaat. Elk kwadrant  heeft een eigen functie. Het eerste kwadrant is de kerkzaal, het tweede de ontmoetingsruimte, het derde zijn de ruimtes voor de jongeren en het vierde kwadrant is het rouwcentrum de Oversteek, dat straks een deel van het nieuwe gebouw in gebruik zal nemen.

  Twee assen

  Van Ouwerkerk: ‘Dwars door het gebouw loopt een gang van de Eglantierlaan naar het Violierenplein. Dat is de ene as. Aan beide zijden is een ingang. Met die gang verbind ik twee delen van de wijk met elkaar.’ Beide entrees, van de Eglantierlaan en van het Violierenplein, worden dus even belangrijk. Van Ouwerkerk: ‘De andere as loopt van de achterzijde van de kerkzaal naar de patio en naar de vergaderruimten daarachter. Deze twee assen geven het gebouw zijn zuivere symmetrie.’

  Patio

  Middenin het gebouw komt een binnentuin, of patio. Waarom een tuin in de kerk? Van Ouwerkerk legt uit: ‘Ik heb me laten inspireren door oude kloosters. Die hebben een binnenhof, ik noem het patio. Die verwijst naar de betrokkenheid van de kerk bij duurzaamheid. In de patio komt een tuin en ik zou het mooi vinden als er een boom komt, die verandert met de seizoenen.’ Of dat ook zal gebeuren, is uiteindelijk een beslissing die de kerkgemeenschap zal nemen.

  Hart van de wijk

  ‘In het hart van het gebouw komt een ontmoetingsplein’, vertelt Ouwerkerk. ‘Hier kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden: koffie na de kerkdienst, maar bijvoorbeeld ook buurtfeesten. Dit gebouw wordt meer dan ooit een multifunctioneel centrum, het hart van de wijk.’


  Alle ruimte voor de jeugd in de nieuwe De Drie Ranken
  (Wijkkrant De Maten)

  Kleine jeugdruimte De Drie Ranken_kopij_2019_01De bouw van de nieuwe kerk vordert gestaag. Het dak zit erop, nu kan er gewerkt worden aan het interieur. Naast een zaal voor de kerkdiensten komen er ook andere ruimtes in de nieuwbouw. We hebben u al eerder verteld over de mooie ontmoetingsruimte, maar ook de ruimtes voor de jeugd zijn de moeite waard om een artikel aan te wijden.[#intro]

  Twee jeugdruimtes

  In het nieuwe kerkgebouw is plaats voor twee jeugdruimtes, een grote en een kleine jeugdruimte. De ruimtes liggen op de begane grond en zijn vanuit de grote kerkzaal te bereiken via een binnendeur. Ze zijn echter ook van buiten toegankelijk via een aparte ingang. Bij de jeugdruimtes horen ook enkele toiletten en een aparte bergruimte. De binnendeur naar de kerkzaal kan worden afgesloten, zodat de ruimtes doordeweeks kunnen worden verhuurd aan anderen.

  Licht en vriendelijk

  De kleine en grote jeugdruimte hebben veel ramen aan de kant van het Violierenplein. Dit zorgt ervoor dat ze  licht en vriendelijk ogen. Dat komt natuurlijk ook door het kleurgebruik: warme blauwtinten zorgen voor sfeer. De kleine ruimte krijgt een kraanaansluiting en spoelbak, waardoor deze erg geschikt is voor de kinderopvang tijdens de kerkdienst, maar het biedt ook andere gebruiksmogelijkheden. Zo kun je er goed bloemschikken, of creatief bezig zijn. Mogelijkheden genoeg, zowel voor groepen binnen als buiten de kerk.

  Flexibele inrichting

  Beide jeugdruimtes zullen door verschillende groepen worden gebruikt. Niet alleen jongeren, maar ook andere groepen kunnen hier straks gebruik van maken. Daarom is de inrichting heel flexibel. In de grote jeugdruimte komt bijvoorbeeld een verrijdbare bar, makkelijk verplaatsbaar meubilair, duurzame verlichting en een goede verduisteringsmogelijkheid, zodat er ook films kunnen worden vertoond. De vensterbanken worden zo diep, dat je er ook echt in kunt zitten.

  We moeten nog even geduld hebben voor het zover is, want het duurt nog enkele maanden tot de ingebruikname van het nieuwe kerkgebouw. Hoe alles er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk, maar mooi wordt het in elk geval wel!

  Heeft u vragen over de vernieuwbouw? Stuurt u dan een mailtje naar: prbouw@3ranken.nl


  Onderstaande tekst is gebaseerd op eerdere publicaties in de Stentor (18-10-2018) en in Kerkmagazine (september 2018).

  Een stevig fundamentIMG_8578

  Het geluid van slopende en bouwende werklieden is goed hoorbaar door de enkele wanden van het kerkgebouw die nog overeind staan. Terwijl buiten hard gewerkt wordt aan een stevige basis voor het nieuwe kerkgebouw, he
  eft men ook binnen de muren een fundament gelegd voor de komende jaren.

  Open naar de samenleving

  Ad Wijlhuizen, een van de wijkpredikanten, legt uit welke uitgangspunten de geloofsgemeenschap heeft gekozen voor het kerk-zijn in de huidige samenleving: ‘Naast de keuze voor duurzaam leven, inzet voor een rechtvaardige samenleving en omzien naar de kwetsbaren in onze omgeving,’ vertelt hij, ‘vinden we t als geloofsgemeenschap belangrijk om open te zijn naar mensen buiten de kerk.’ Het is zijn wens dat het nieuwe kerkgebouw hierin een rol kan spelen.

  Wijkfunctie

  In de vorige editie van de wijkkrant hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe ontmoetingsruimte die De Drie Ranken zal krijgen. Hiermee richt het kerkgebouw zich nadrukkelijk op de bewoners uit de wijk. Daarnaast kan ook de grote kerkzaal, die ‘s zondags zal worden gebruikt voor de vieringen, gebruikt worden voor andere activiteiten, zoals lezingen, of als theater- of filmzaal. Een mooi voorbeeld hiervan is de lezing die op 5 november in De Drie Ranken is gehouden door huisarts Marja Versteeg over palliatieve zorg.

  Stilteruimte

  Behalve een ruimte voor ontmoeting, komt er in het nieuwe kerkgebouw ook een aparte stilteruimte naast de kerkzaal. Het wordt een plek waar je je even kunt terugtrekken. Een plek om naar binnen te keren, om letterlijk en figuurlijk even stil te staan. Of je nu gelooft of niet, iedereen die even rust zoekt, is hier welkom.

  Fundament voor ontmoeting

  ‘De ruimtes binnen ons kerkgebouw,’ zo vertelt Ad, ‘willen we graag openstellen voor iedereen die zoekt naar een plek om met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die er toe doen in het leven. Een waardevrije ruimte waar zowel individuele vragen als onderwerpen uit maatschappij en samenleving een plek mogen krijgen.’

  Zo’n plek bieden, waar mensen hun mening kunnen vormen en toetsen aan de mening van anderen, dat ziet hij voor zich. De Drie Ranken zou die plek in de wijk wat hem betreft zeker mogen vervullen. Een plek waar iedereen welkom is, ongeacht culturele of religieuze afkomst, geaardheid, single of samen.

  Deze visie wordt deels al in praktijk gebracht, maar met de komst van het nieuwe kerkgebouw kan de aandacht nog meer naar de wijk worden gericht. Het fundament ligt er, zowel binnen, als buiten.

  Wilt u meer weten over de vernieuwbouw, stuur dan een mailtje naar prbouw@3ranken.nl

   

  Vernieuwbouw De Drie Ranken: de achtergrond

  De vernieuwbouw van De Drie Ranken is een complex proces. Bij de sloop moest voorzichtig worden gehandeld, zodat het dak en een deel van de muren konden blijven staan. Waarom is er eigenlijk gekozen voor een combinatie van verbouwing en nieuwbouw (oftewel vernieuwbouw)? In dit artikel leest u de achtergronden voor deze keuze.

  Geschiedenis

  De plannen voor de uitbreiding van de Eglantier rond het Violierenplein dateren uit 2004. De eigenaar van een groot deel van de Eglantier, Holland Property (HP), wilde destijds dit deel van het winkelcentrum verder ontwikkelen met onder andere een derde supermarkt die deels op de locatie van De Drie Ranken zou moeten komen. Na goed overleg was de kerkgemeenschap bereid om daarvoor 700 m2 van de kerk af te staan, in ruil voor nieuwbouw aan de andere zijde van het gebouw. De kerk zou hiermee dus een stukje opschuiven.

  Kerk en winkels

  Door de economische crisis zijn deze plannen jarenlang in de ijskast gezet. Nu de tijden beter zijn, is er alsnog gestart met het bouwproject. Naast de nieuwe kerk keert uitvaartcentrum de Oversteek terug en  komt er een grote Jumbo. Boven de supermarkt komen dertig appartementen, in twee blokken, met een daktuin. Het naastgelegen Chinees restaurant Jin Long wordt verbouwd en er komt een rij winkels bij.

  Kleiner en duurzamer

  Voor het inleveren van 700 m2grond heeft de kerkgemeenschap van de projectontwikkelaar geld ontvangen om de verbouwing te bekostigen. Daar wordt een kleiner kerkgebouw voor neergezet, meer passend bij de huidige geloofsgemeenschap. Het gebouw wordt daarnaast duurzamer, want het wordt niet alleen geïsoleerd, maar er komt ook een luchtwarmtepomp om het gasverbruik terug te dringen. Ook wordt er zo veel mogelijk materiaal hergebruikt. Een toekomstbestendig gebouw is straks het eindresultaat.


   Wijkkrant De Maten – De nieuwe ontmoetingsruimte van De Drie Ranken: een warm welkom voor iedereen

  Zicht zithoek_kopij_2018_09

  “Er komen grote puien van glas aan de kant van het Violierenplein en zelfs een terras!” De inrichtingscommissie van De Drie Ranken ontvouwde afgelopen maand vol enthousiasme haar plannen voor de nieuwe ontmoetingsruimte aan de geloofsgemeenschap. Het wordt een grote, gezellige en toegankelijke ruimte voor alle mensen in de wijk.

  Op zichzelf staande ruimte

  De nieuwe ontmoetingsruimte wordt opgenomen in het nieuwe kerkgebouw, maar is eventueel ook als een op zichzelf staande ruimte te gebruiken en te huren. Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig, zoals een toilet, een garderobe en een keuken. Daarnaast is het vooral de warme en vriendelijke uitstraling die mensen moet uitnodigen om een kijkje te komen nemen.

  Intieme sfeer

  Het ontwerp van binnenhuisarchitect Ella Termaat toont een opstelling met diverse knusse hoekjes die zorgt voor geborgenheid en een intieme sfeer. Een grote wand met boeken en tijdschriften brengt leven in de brouwerij, net als het groen van de planten en de aankleding met warme kleuren. Er zal ruimte zijn om contact te zoeken en bij een kop koffie een praatje te maken met de gastdames of andere bezoekers. Maar je kunt straks ook in alle rust even door de boeken snuffelen, of op de bank een tijdschrift lezen.

  Flexibele inrichting

  Naast openheid en toegankelijkheid is ook de flexibiliteit van de inrichting belangrijk. De ‘artist impression’ op de foto geeft slechts een beeld van de mogelijkheden, maar er zal straks plaats zijn voor alle doelgroepen en voor alle vormen van ontmoeting: van koffieochtend tot gespreksgroep, van handwerkgroep tot reparatiecafé. Als het zo uitkomt, kunnen zelfs alle meubels aan de kant.

  Binnen en buiten

  Het wordt een lichte, frisse ruimte die binnen en buiten met elkaar verbindt door het vele glas. Bovendien kunnen de bezoekers van de ontmoetingsruimte bij mooi weer makkelijk even naar buiten lopen. Op het bijbehorende terrasje kun je een frisse neus halen of even lekker in het zonnetje zitten.


  Wijkkrant De Maten – Uit het oude bloeit iets nieuws

  BuitenmuurSchildering_kopij_2018_09

  Uit het oude bloeit iets nieuws

  Heeft u het al gezien? Sinds enige dagen is een muur van De Drie Ranken omgetoverd in een kunstwerk. Zo wil de geloofsgemeenschap van De Drie Ranken de buurt betrekken bij de vernieuwing van de kerk.

  Muurschildering

  Enige dagen geleden is op een buitenmuur van De Drie Ranken een muurschildering aangebracht. De kerk wil daarmee op een kunstzinnige manier de omwonenden informeren over wat er allemaal gebeurt met het kerkgebouw en de geloofsgemeenschap.

  Contact met de buurt

  Kunstenares Ingrid Arensen is benaderd om samen met graffitikunstenaar Bert Cusveller een muurschildering te maken over het thema ‘Uit het oude bloeit iets nieuws’. Dit thema verwijst allereerst naar het oude gebouw dat wordt vervangen en vernieuwd. Maar het is ook een verwijzing naar de richting die de geloofsgemeenschap inslaat: vanuit geloof, hoop en liefde midden in de samenleving staan. Dit betekent dat de kerk veel contact met de buurt wil onderhouden, want iedereen is welkom, ongeacht religieuze of culturele achtergrond. Dat zal straks ook blijken uit het nieuwe gebouw dat met de multifunctionele ruimten door iedereen gebruikt kan worden.

  Veelkleurige pilaren

  De muurschildering bestaat uit twee veelkleurige pilaren die oprijzen uit een hoop in puin gevallen oude pilaren. De pilaren staan op twee voeten, symbool voor mensen die elkaar opzoeken. In de pilaren kijken ogen elkaar aan: mensen verdiepen zich in elkaar. De pilaren wikkelen zich om een stam, waaruit enkele ranken met witte bloemen ontspruiten. Zo bloeit uit het oude iets nieuws.

  Het kunstwerk is tijdelijk, want deze muur zal uiteindelijk worden gesloopt, om plaats te maken voor  nieuwe winkelruimte. Tot die tijd kunnen we genieten van een mooie, veelkleurige muur.

  Heeft u vragen over de vernieuwbouw, stuurt u dan een mailtje naar prbouw@3ranken.nl


  Tijdelijke muurschildering op kerkgebouw De Drie Ranken

  694In de Stentor van 9 oktober een mooi artikel over de muurschildering op De Drie Ranken.
  Ingrid Arensen en Bert Cusveller zijn verantwoordelijk voor de muurschildering die sinds deze week op De Drie Ranken staat. Het kerkgebouw in De Maten wordt momenteel verbouwd. Het thema van de schildering is ‘Uit het oude bloeit iets nieuws’.
  Lees het hele artikel op De Stentor.

   


  Van zalencentrum naar kerk (uit: Kerkmagazine sept 2018)

  2018 wordt een van de belangrijkste jaren in de geschiedenis van de oecumenische geloofsgemeenschap ‘De Drie Ranken’ in de Apeldoornse wijk De Maten. Het kerkgebouw gaat volledig op de schop.

  Tekst: Kees Posthumus
  Beeld: Kerkmagazine

  Er ging een lang en ingewikkeld proces vooraf aan de start van de vernieuwbouw, dit voorjaar. De sloop en wederopbouw van het kerkgebouw zijn onderdeel van een groot bouwproject. Half augustus ligt de bouwplaats er verlaten en troosteloos bij. Twee van de hoge muren van de kerkzaal zijn afgebroken, stempels stutten wat er over is van het dak. Je moet een groot geloof hebben dat dit goed komt.

  Gesloten beurzen

  Het begint in 2004. Wij zijn in winkelcentrum Eglantier in de jaren-zeventigwijk De Maten. Door economische ontwikkelingen elders in Apeldoorn ontstaat bij Holland Property (HP), eigenaar van een groot deel van De Eglantier, behoefte om het winkelcentrum verder te ontwikkelen, met onder andere een derde supermarkt.
  De beste locatie daarvoor is de plek waar het kerkgebouw van De Drie Ranken staat. Die hoek van De Eglantier was nooit echt uitontwikkeld. De gemeente ziet brood in de nieuwe plannen.
  HP-directeur Aat van Herk benadert de eigenaars van De Drie Ranken. Ed van Gent werkt op dat moment als stedenbouwkundige bij de Gemeente Apeldoorn en is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in wijk De Maten. Hij is ook actief als kerkbestuurder in De Drie Ranken.
  Ik ontmoet hem in het resterende deel van het kerkgebouw. Dat wordt straks gesloopt en maakt plaats voor een supermarkt. Waar wij nu zitten, staat straks de melk in het schap.

  KM03ranken04Van Gent: “Op dat moment was de kerk eigendom van een maatschap, waarin Rooms-Katholieken, Gereformeerden en Nederlands-Hervormden in participeerden. De gesprekken met Holland Property leidden destijds tot overeenstemming. Het moest een transactie worden met gesloten beurzen. HP kreeg van ons de grond in ruil daarvoor de verbouwing en herontwikkeling van De Drie Ranken., Er kwam een overeenkomst, waarin de kerk zich kon vinden. En toen kwam de crisis….

   

  Nieuw voor oud

  De plannen komen stil te liggen en rond 2010 stopt HP ermee. In 2015 volgt een herstart en nieuwe gesprekken leiden tot een nieuwe overeenkomst: nieuw voor oud.

  De 700 m2 die de kerk moet inleveren, komt opnieuw met gesloten beurzen terug in even grote nieuwbouw. Deels op de plaats waar nu het kerkgebouw staat komt ruimte voor een grote supermarkt, Jumbo. Boven de winkel komen dertig appartementen, in twee blokken, met een daktuin. Het naastgelegen Chinees restaurant Jin Long wordt verbouwd. Er komt een rij winkels bij én de kerk krijgt een nieuw aanzien.

  Dit alles vormt één bouwopgave, waarvoor HP de opdrachtgever is.

  Van Gent: “In onze kerk had de tijd intussen niet stilgestaan. De rooms-katholieke kerk had zich officieel uit De Drie Ranken teruggetrokken. Hervormd en gereformeerd fuseerden tot een PKN gemeente met een sterk oecumenisch karakter.. Wij konden wel toe met een kleinere kerk. Ook wilden wij ons meer presenteren als open kerk. De oude situatie was nogal gesloten naar de omgeving toe. En we waren toe aan een multifunctionele zaal, die er in deze wijk, zo groot als ongeveer Culemborg, nog niet is. Daar was de gemeente wel gevoelig voor. Zij hadden ook eigen stedenbouwkundige en financiële  belangen bij het doorgaan van de nieuwe plannen.”

  Hoe is het voor een kerk om rond de tafel te zitten met een vastgoedinvesteerder, als Holland Property.

  Van Gent: “Eerlijk gezegd leefden er in onze gemeente de nodige twijfels. ‘Boeven zijn het, die vastgoedmensen’. Ik ken die wereld vanuit mijn werk, ik ken het spelletje. Aan de ene kant moet je trouw blijven aan jezelf en steeds klip en klaar zijn over je intenties. Aan de andere kant: geld verdienen is niet vies. Je moet het belang van de ander erkennen en daar respect voor hebben. Er waren best momenten dat het er hard aan toe ging.

  Duurzaam

  KM03ranken03Van overheidswege worden zwaardere eisen van duurzaamheid gesteld aan nieuwbouw. LIAG uit Den Haag, het bureau waar de architect mee samenwerkt, kwam met een aantal duurzame maatregelen. De oude vloer gaat er uit en er komt vloerverwarming. Er wordt een warmtepomp geïnstalleerd. Dak en muren worden geïsoleerd.

  Van Gent: “De vraag was: wie gaat die extra kosten betalen? Het project zou met gesloten beurzen worden uitgevoerd. De ontwikkelaar wil die meerkosten niet voor zijn rekening nemen. Daar zijn wij gelukkig  uitgekomen. Als geloofsgemeenschap dragen wij 250.00 euro bij aan de bouw. Dat is reëel, onze vaste lasten gaan hiermee omlaag en we hadden sinds 2004 al geen groot onderhoud meer aan het gebouw uitgevoerd.”

  In een deel van het oude gebouw had een uitvaartonderneming zijn intrek genomen, De Oversteek. Die keert terug in de nieuwe situatie en hun huisvesting ging mee in de plannen.

  Strikt genomen is de Protestantse Gemeente Apeldoorn eigenaar van het gebouw. De geloofsgemeenschap De Maten is formeel in deze geen partij. Wel worden ze goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dat moet ook wel. Wanneer HP bezuinigingen door wil voeren die rechtstreeks raken aan de plannen van de kerk, dan moet daar een mouw aan worden gepast. De Drie Ranken startte een eigen ‘projectbureau’ om in eigen kring de zaken goed te organiseren.

  Intussen was door de jaren heen de markt weer aangetrokken en de prijzen waren gestegen. Bij de aanbesteding bleken de kosten hoger dan tot dan toe begroot. Uiteindelijk heeft de ontwikkelaar deze kosten geaccepteerd en is in mei gestart met de uitvoering.

   Kortere preek

  Als architect werd gekozen voor Van Ouwerkerk uit Rotterdam. Voordeel van zijn ontwerp is dat tijdens de verbouwing een deel van het kerkgebouw blijft staan. Anders gezegd: tijdens de verbouwing gaat het bidden gewoon door. Daar is veel denkwerk, improvisatietalent en inzet van vrijwilligers voor nodig.

  Zolang de bouw duurt, wordt een van de zalen in het kerkgebouw omgebouwd tot kerkzaal. De maandag daarna, na het zogenaamde stil halfuur, wordt de ruimte weer geschikt gemaakt voor doordeweekse activiteiten.

  In de kerkzaal mogen vanwege veiligheidsvoorschriften per keer maximaal 137 personen. Daarom komen er twee korte, identieke vieringen om 09.00 en 10.30 uur met dezelfde voorganger, liturgie en overweging. De liturgie wordt compacter: minder coupletten van een lied, kortere overweging, geen collecteafkondigingen. Het aantal medewerkers per viering (ambtsdragers, welkomstcommissie, koffieploeg en dergelijke) gaat omlaag en men staat vaker ingeroosterd. Voorgangers, organisten, kosters en zanggroep draaien ’s zondags twee diensten.

  Kerkgangers in dienst 1 worden geacht hun liturgieboekje in te leveren voor kerkdienst 2. De koffieontmoetingen na de dienst gaan gewoon door. Na kerkdienst 1 op de bovenverdieping, na kerkdienst 2 beneden in de kerkzaal. Nog een mooi detail: om lawaai te voorkomen gebruikt de kerk dan kartonnen bekertjes. Hierdoor is er tijdens kerkdienst 1 geen gerinkel van kopjes en is er na kerkdienst 2 minder afwas.

  Van Gent: “Het was nog even spannend of het aantal kerkgangers zich goed zou verdelen over de twee diensten. Dat loopt prima. En mocht het vol zijn, dan adviseren wij: ga lekker met elkaar naar huis, zet de televisie aan en volg ons op kerktelevisie.”

   Communicatie

  Twee gemeenteleden namen de taak op zich om tijdens de bouw de communicatie te verzorgen, met onder andere een regelmatig verschijnende nieuwsbrief. Er komen ook acties om straks de nieuwe inrichting te bekostigen.

  Een bijzondere vorm van communicatie vormen de videofilmpjes op Facebook. Hierin interviewt ‘Thijs Vernieuwkerk’, een kerkelijke versie van De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk, ‘betrokkenen’ bij de bouw. Zo interviewt hij actievoerders die per onmiddellijk de bouw willen stoppen. De huidige situatie, met afgebroken muren, is precies wat de kerk idealiter wil zijn: een open kerk (Facebook: Thijs Vernieuwkerk).

  Het is een hele kunst om de geloofsgemeenschap mee te krijgen naar de nieuwe situatie. Naast enthousiasme is er ook cynisme. En er zijn gemeenteleden die zich hardop afvragen of de kerkdiensten tijdens de bouw niet beter in een school kunnen worden gehouden.

  Van Gent: “Ik ben daar niet voor. Nu voel je het aan den lijve, heel anders dan wanneer je na een jaar terugkomt in een splinternieuw gebouw. Het is jouw huis dat verbouwd wordt, daar moet je niet voor weglopen.

  Alle creativiteit en inzet die we met elkaar opbrengen is groots, het voelt alsof we als kerk weer tot leven komen. Ik hoop van harte dat de vernieuwde Drie Ranken een nieuwe impuls zal geven aan onze geloofsgemeenschap in deze wijk.”

  Intussen is na een lange hete zomer de eerste regenbui volop losgebarsten. Het water komt aan alle kanten de restanten van het gebouw binnen. Het stroomt langs de muren en van het plafond omlaag, het borrelt onder de triplex afscheiding door de provisorische hal binnen. Van Gent moet snel in actie komen.

  Gemeente: www.dedrieranken.nl
  Architect: www.voa.nu
  Adviseurs architect: www.liag.nu

  Kerkmagazine volgt tot aan de opening medio volgend jaar de vernieuwbouw van De Drie Ranken. Volgende keer: architect Van Ouwerkerk over zijn ontwerp voor de nieuwe kerk.


  Wijkkrant De Maten – juli 2018

  Foto_artikel 2_vernieuwbouw_D3R

  Sloop De Drie Ranken in volle gang!

  De sloop van De Drie Ranken is in volle gang. Hoelang gaat de verbouwing eigenlijk duren en wat verandert er precies? Han Brinkhuis, voorzitter van het Projectbureau dat namens Geloofsgemeenschap De Drie Ranken de bouw begeleidt, geeft antwoord.

  Han: ‘Vanaf 28 mei jl. tot en met maart 2019 wordt de kerk verbouwd. Een deel van het bestaande kerkgebouw wordt verwijderd en een deel wordt gerenoveerd. Daarnaast worden er nieuwe ruimtes toegevoegd aan de zijde van het Violierenplein en aan de kant van de Eglantierlaan en er komt een klokkentoren. De Oversteek krijgt ook een grotere ruimte. Zodra in maart 2019 dit nieuwe gedeelte klaar is, begint de aannemer met de sloop van de kleine kerkzaal en de daarboven gelegen jeugdruimtes. Op die plek komen winkels met erboven appartementen. De bouw hiervan zal waarschijnlijk tot medio 2020 duren.’

  Hinder

  De omgeving ondervindt helaas wel enige hinder van de vernieuwbouw, vooral tijdens het sloopproces. Han: ‘Geluidsoverlast en stofontwikkeling bij het slopen is onvermijdelijk. Ook zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Daarnaast zal er veel transport plaatsvinden met materialen.’ De aannemer is in eerste instantie verantwoordelijk voor een goed ‘omgevingsmanagement’. De Drie Ranken zal de omwonenden regelmatig informeren en betrekken bij de vernieuwbouw, zodat ze weten wat er gaat gebeuren.

  Resultaat

  Han: ‘Het resultaat is dat het Violierenplein veel levendiger zal worden. Winkels en kerk staan dan als goede buren naast elkaar. De Drie Ranken zal echt midden in de wijk staan, zoals wij dat ook graag willen uitstralen. Het gebouw wordt dan nog meer toegankelijk voor mensen buiten de kerk.’

  Wilt u reageren, of heeft u vragen? Stuur dan een mailtje naar prbouw@3ranken.nl


  Wijkkrant De Maten – juni 2018

  Foto_D3R_start verbouwing-1

  Start vernieuwbouw De Drie Ranken

  Zondag 20 mei heeft Geloofsgemeenschap De Drie Ranken op ludieke wijze de start van de verbouwing van de kerk ingeluid. Verkleed als bouwvakkers kwamen enkele leden van de kerkgemeenschap aan het eind van de viering met veel lawaai de kerkzaal in om ladders te plaatsen en stoeltjes mee te nemen. Ook hadden zij een dubbelganger van een bekende presentator, Thijs Vernieuwkerk geheten, weten te strikken om de komende periode van verbouwing op de voet te volgen in het nieuwe programma De Kerk Draait Door (DKDD). De eerste afleveringen staan al op YouTube (zoek op Thijs Vernieuwkerk, De Kerk Draait Door).

  Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Stem dan af op dit YouTube-kanaal. Ook zullen we u in deze krant regelmatig informeren over de verbouwing, of beter gezegd, de vernieuwbouw van De Drie Ranken. Dit kerkcentrum wordt namelijk in de komende negen maanden niet alleen verbouwd, maar ook deels vernieuwd. Het nieuwe gebouw zal multifunctioneel zijn, met plek voor iedereen, binnen en buiten de kerk. We zullen schrijven over de ‘stenen’ en over de mensen àchter die stenen. Heeft u ondertussen al vragen, stuur ze dan op naar prbouw@3ranken.nl


  Pinksterzondag 21 mei

  hqdefault RTV-Apeldoorn was in De Drie Ranken om verslag te doen van de start van de vernieuwbouw: Interview RTV-Apeldoorn