Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

FAQ

Drie Ranken Logo
  • Hoe zal de muur van de kerkzaal aan de buitenkant eruitzien?
   De buitenmuur wordt gekeimd in de zelfde kleur als muren aan het Violierenplein (RAL7044).  Keimen is een procedé waarbij een cement gebonden laag over het metselwerk wordt aangebracht, zodanig dat de structuur van het metselwerk in het zicht blijft. Met andere woorden: aan het Violierenplein zijn de muren strak, de muren van de kerkzaal behouden de steenstructuur. De kleur zal echter gelijk worden.
  • Hoe staat het met het dak? Is er al wat aangepast, nadat er schimmel en vocht is geconstateerd?
   De dakplaten zijn technisch goedgekeurd, alleen de schimmel moest worden verwijderd. Daarvoor  zijn de platen al behandeld, maar er moet waarschijnlijk een tweede behandeling volgen om alle schimmel te  bestrijden. Het plafond in de kerkzaal is vervangen. Het enige probleem is nog de dampwerende laag in het dak. Die is bij de randen van het dak niet goed aangebracht. Dit wordt zo spoedig mogelijk hersteld.
  • Voor de toren en voor de Jumbo moet er worden geheid. Zal dit geen schade opleveren aan de huizen aan de overkant?
   Er wordt niet echt geheid, maar geboord. Schade zal dus waarschijnlijk niet optreden.
  • Worden er ook akoestiekmetingen gedaan in de jeugdruimtes en in de ontmoetingsruimte? Daar komen namelijk ook groepen bij elkaar en zal het geluid dus goed moeten zijn.
   De inrichtingscommissie zal deze ruimtes meenemen bij de metingen.
  • De commissie Kerk in Richting heeft bijna 90.000 euro opgehaald, wat een fantastisch resultaat is! Maar de begroting voor de inrichting is 150.000 euro. Hoe wordt dit gat gedicht?
   De Commissie van Kerkrentmeesters (CvK) van de protestantse gemeente Apeldoorn (PGA) heeft aangegeven garant te staan voor de overige kosten.
  • Kan ik ook geld doneren zonder aan een actie mee te doen?
   Jazeker! U kunt u gift storten op rekeningnummer IBAN NL57 INGB 0004 32 6455 ten name van Beheerscommissie Kerkcentrum De Drie Ranken onder vermelding van “Kerk in Richting”.
  • Gaan we tijdens de verhuizing van de kleine kerkzaal naar de nieuwe ruimte tijdelijk ergens anders kerken?
   Het is niet de bedoeling, maar een punt van overleg met de projectontwikkelaar.
  • Is het mogelijk om een rondleiding op de bouwplaats te krijgen?
   Misschien in een later stadium, nu is nog te vroeg. Het Projectbureau zal dit moeten overleggen met de aannemer. Het is in elk geval niet de bedoeling dat we met grote groepen over de bouwplaats gaan lopen, maar misschien zijn er wel andere mogelijkheden. Hier komen we nog op terug.

  • Wat gebeurt er met het oude liturgisch meubilair?
   Dat is nog niet duidelijk, maar we zullen er in elk geval zorgvuldig mee omgaan. Dat geldt voor alle spullen die we niet zullen hergebruiken, maar die nog wel (gebruiks)waarde hebben!
  • Denken jullie aan voldoende stoelen met armleuningen? We worden allemaal ouder en dan zijn leuningen fijn als steuntje bij het opstaan.
   We zullen dit punt meenemen in de criteria.
  • Komen er nog andere kleuren in de nieuwe kerkzaal, behalve wit en grijs?
   Daarover wordt nog nagedacht. Wit is in elk geval de basiskleur, gebaseerd op de liturgische kleur wit.
  • Komt het kerkraam terug?
   Jazeker! Ons vertrouwde kerkraam met de symbolen geloof, hoop en liefde wordt straks weer teruggeplaatst in de nieuwe muur van de kerkzaal.
  • Hoelang duurt de periode van de vernieuwbouw?
   De verwachting is dat we het nieuwe kerkgebouw in april 2019 in gebruik kunnen nemen.
  • Wanneer worden de overige gebouwen naast De Drie Ranken gebouwd?
   De bouw van de Jumbo en de appartementen start in april 2019 en zal naar verwachting in juni 2020 gereed zijn.
  • Moeten wij de tuin blijven onderhouden of moeten we daar mee stoppen?
   Dat zullen we uitzoeken en zo snel mogelijk met een antwoord komen.
  • Hoe groot wordt de vierruimte?
   Ed van Gent legt uit hoe de ruimte ongeveer wordt.
   De zitruimte is ongeveer 360 zitplaatsen, ten opzichte van 420 nu.
  • Wat gebeurt er met het raam?
   Dit blijft zoals het nu is, op dezelfde plek.
  • Hoe presenteert de kerk zich van buiten?
   Er komt een soort doorgang van Eglantierlaan naar Violierenplein, je kunt dus ‘door het gebouw heen’. Het gebouw wordt omlijst door een pergola, met op de hoek bij de Eglantierlaan een (klokken)toren.
   Het is echter niet helemaal duidelijk of deze klokken geluid mogen worden.
  • Het orgel heeft aandacht nodig om een goede geluidsuitstraling in de nieuwe kerkzaal te hebben!
   Dit heeft aandacht in commissies die geluid en akoestiek in hun pakket hebben.