Meedoen met de Maaltijd van de Heer

Binnen de geloofsgemeenschap van De Drie Ranken is het gebruikelijk dat kinderen vanaf 7 jaar met hun ouders meegaan tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer.

Voordat de kinderen voor de eerste keer deelnemen, zijn er voorbereidingsavonden om te leren en te horen wat het betekent als je met elkaar deelneemt aan de Maaltijd van de Heer. Meedoen kan vanaf 7 jaar, maar ouders/verzorgers kunnen er ook voor kiezen hun kind op een latere leeftijd te laten deelnemen. Tijdens de avonden mogen ouders/verzorgers op de achtergrond aanwezig zijn, zodat ze horen wat er allemaal verteld wordt en hier zo nodig thuis nog over door kunnen praten. Ook is er aan aparte ouderavond.

De avonden worden één keer per twee jaar gehouden, voorafgaand aan de viering van de Maaltijd. Als er vijftien kinderen of meer mee willen doen met de voorbereidingsavonden, wordt de groep in twee groepen opgesplitst (7-9 jaar en 10-12 jaar).

Contact: Lex Arends en Marianne Katerberg, mvdh@3ranken.nl