Meedoen met de Maaltijd van de Heer

Binnen de geloofsgemeenschap van de Drie Ranken is het al sinds 1986 gebruikelijk dat kinderen vanaf 7 jaar met hun ouders kunnen meegaan tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer.

Hiervoor zijn een aantal voorbereidingsavonden, zodat ze weten wat ze meevieren als ze aan de Maaltijd gaan. Onderwerpen die tijdens deze avonden aan bod komen zijn onder andere.:
● Welke symbolen kennen we in het dagelijks leven, en welke in de kerk?
● Wanneer voelen we ons ‘thuis’ in de kerk?
● Wat betekent het vieren van de maaltijd in de kerk?
● Hoe vieren we de maaltijd thuis, en hoe in de kerk?
● Voorbereiding op de maaltijd van de Heer.

Ook worden de kinderen vertrouwd gemaakt met zaken als:
● Hoe ziet de kerkzaal er eigenlijk uit: we gaan één avond op verkenning.
● Wat staat er op het liturgisch centrum, en waarom staat dat daar.
● Hoe gaat de maaltijd van de Heer in z’n werk? We oefenen één avond in de kerkzaal als voorbereiding op de dienst.

Tijdens de avonden mogen de ouders aanwezig zijn, dan krijgen zij ook mee wat er allemaal verteld wordt, en kan hier thuis nog over doorgepraat worden.

Ouderavond
Voorafgaand aan de voorbereidingsavonden vindt er een ouderavond plaats.

Tijdens deze avond komen globaal de volgende onderwerpen aan bod:
● Rondje voorstellen
● Waarom doet je kind mee aan deze voorbereiding?
● Wat beleef je zelf bij de Maaltijd van de Heer?
● Welke vragen leven bij u/jou?

Rooster
De avonden worden één keer per twee jaar gehouden.
Data in 2024 (zie ook de website kalender):
5 april 19:00 – 20:00 informatieavond ouders
12 april 18:00 – 20:00 1e avond
19 april 19:00 – 20:00 2e avond
21 april 10:00 – 11:00 dienst

Op 12 april beginnen we gezellig door samen te eten met ouders, kinderen en leiding. Ieder gezinslid is welkom !!

Willen jullie uiterlijk 31 maart doorgeven met hoeveel mensen jullie mee komen eten. Als er allergieën zijn horen wij dit graag dan kunnen we daar rekening mee houden. Stuur hiervoor een mail naar mvdh@3ranken.nl

Mochten er nog vragen zijn, stuur dan een mailtje naar mvdh@3ranken.nl of neem contact op met Lex Arends, 06-53376412 

Tot ziens! Marianne Katerberg en Lex Arends