Jongleren Basis

JongLeren Basis wordt 1 x per 2 jaar georganiseerd voor kinderen uit groep 7 en 8.

In een aantal sessies leren we basiselementen over de Bijbel, de kerk en het christendom.
Tot het programma behoort onder andere het maken van een kerkelijke jaarkalender (met de christelijke feesten erin) en het maken van een paaskaars. Ook komen bijvoorbeeld de Doop en de tien geboden aan de orde – en een rondgang door de kerkzaal. Er wordt niet alleen gepraat, er is ook veel ruimte voor creativiteit en ontmoeting.

We stimuleren groepsbinding tussen de kinderen, zodat ze later ook met elkaar gemakkelijker doorstromen naar andere activiteiten. We doen dit op een gezellige manier. 

De kinderen worden na schooltijd welkom geheten in de jeugdruimte, ze krijgen wat te drinken met wat lekkers erbij. Ook is er dan ruimte voor tafelvoetbal of een ander spel. 

Heb je interesse in JongLeren Basis, of wil je meer weten? Mail dan naar jonglerenbasis@3ranken.nl