De Vuurplaats

De Vuurplaats

In 2018 zagen wij dat de deelname van jongere generaties (tot 45 jaar) aan activiteiten binnen De Drie Ranken afnam. Omdat geloof voor ons heel waardevol is willen we ons uiterste best doen om te zoeken naar manieren waarop we kunnen aansluiten bij deze jongere generaties. Uit deze behoefte is de pioniersplek De Vuurplaats ontstaan.

Met de pioniersplek willen we andere vormen van ontmoeting, bezinning en gemeenschapsvorming bieden; een plek waar jonge mensen de waarde van geloof in hun eigen leven leren ontdekken en/of verdiepen. Dit kan niet alleen leiden tot nieuwe vormen van kerk-zijn, maar ook de bestaande geloofsgemeenschap weer motiveren.

De pioniersplek wil zich richten op mensen tot ongeveer 45 jaar, zowel zij die wel lid zijn van onze geloofsgemeenschap maar niet of nauwelijks participeren, als zij die geen lid zijn van een kerk. 

Het Open Vuur

Het Open Vuur

In de stilteruimte van De Drie Ranken is er op de woensdagavond van 19.30-20.00 uur Het Open Vuur. Een half uur stilte en reflectie voor iedereen van 18 tot 45 jaar die hier behoefte aan heeft. 

Je mag er gewoon zijn, je hoeft even niets. Iedere week is er een ander thema, met inspiratie vanuit diverse achtergronden. Er is rustige luistermuziek, beelden ondersteunen korte teksten en er is vooral stilte. Na afloop kun je elkaar ontmoeten en wat drinken. De toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Open Vuur

Het Kleine Vuur

Regelmatig organiseren we in De Drie Ranken meespeelvieringen voor peuters, kleuters en hun ouders. Tijdens de viering op de zondagochtend (inloop om 10.45 uur en start om 11.00 uur) vertellen we op een speelse manier een bijbelverhaal. De kinderen hoeven niet stil te zitten en mogen echt meedoen. Tijdens het doe-moment doen of maken iets wat je mee kunt nemen naar huis. We zingen een liedje, branden een kaarsje en worden daardoor soms vanzelf stil.

Je bent er als ouder gewoon bij en kunt meegenieten van deze leuke en ontspannen viering.

Kijk voor meer informatie op de website van Het Kleine Vuur

Heb je vragen?

Nieuwsgierig naar wat De Vuurplaats nog meer doet? Kijk op de website van De Vuurplaats

Je mag ook een e-mail sturen naar hallo@devuurplaatsapeldoorn.nl,
of een appje sturen naar 06-53 20 77 78.