Vakantiegeld Samen Delen 2024: geloven in samen delen!

De kloof tussen mensen die ‘hebben’ en die ‘niet hebben’ groeit. Stijgende kosten brengen steeds meer mensen in problemen. Reserves worden gebruikt om het hoofd boven water te houden en op vakantie gaan wordt geschrapt. Mensen zijn al opgelucht als het weer een maand is gelukt om de vaste lasten en de meest noodzakelijke boodschappen te betalen. Daarom organiseren 32 kerken in de gemeente Apeldoorn Vakantiegeld Samen Delen. Omdat we geloven in verbondenheid.

De actie wordt al voor de 13e keer gehouden en groeit ieder jaar: steeds meer mensen geven, steeds meer mensen ontvangen een bijdrage. Fijn dat er zoveel vertrouwen is om te geven en aan te vragen. In 2023 is een recordbedrag van € 207.528 gedeeld. Ruim 900 adressen en meer dan 2000 mensen ontvingen een mooi bedrag. Dat geeft vertrouwen voor dit jaar. Uiteraard hoef je geen lid van een kerk te zijn om mee te doen aan deze actie, als gever of ontvanger.

Samen delen

We nodigen mensen die het goed hebben uit om te delen met mensen met de laagste inkomens. Ter vergelijking: mensen met een goed inkomen krijgen soms een paar duizend euro vakantiegeld in mei extra. Voor de mensen die een bijdrage kunnen ontvangen via deze actie is dat meer dan zij maandelijks krijgen om van te leven.

De actie loopt tot en met 31 mei 2024. Tot die tijd zijn giften en aanvragen van harte welkom!

Links

Meer informatie op onze pagina  Vakantiegeld Samen Delen  of op de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Geven

Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer: NL 69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Iedere bijdrage is welkom!

Jouw gift is aftrekbaar voor de belasting. 100% van de giften komt ten goede aan de ontvangers. Doneren kan ook via onze website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl

Ontvangen

Dit jaar liggen de inkomensnormen per maand voor een gezin op netto € 1.916,57 en voor een alleenstaande (ouder) op € 1.354,47. Het is duidelijk dat na het betalen van de vaste lasten – huur, energie en verzekeringen – er nog maar weinig overblijft voor dagelijkse boodschappen en alle andere uitgaven.

Wie langer dan een jaar een inkomen heeft onder de normbedragen die hierboven zijn genoemd, nodigen we uit een aanvraag te doen om een bijdrage te ontvangen. We gaan heel zorgvuldig om met de privacy! Alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage zijn te lezen op onze website, zie hieronder.

Om een aanvraag te kunnen doen, moet je wonen in dat deel van de gemeente Apeldoorn, waar de lokale kerken de actie dragen. Dit zijn: Apeldoorn, Beekbergen, Beemte Broekland, Hoog Soeren, Lieren, Loenen, Oosterhuizen, Ugchelen en Wenum-Wiesel.