Vacature nieuwe wijkpredikant(e) De Drie Ranken (0,8-1,0 fte)

Vacature nieuwe wijkpredikant De Drie Ranken (0,8-1,0 fte)

Geloofsgemeenschap De Drie Ranken in Apeldoorn is op zoek naar een nieuwe wijkpredikant. In deze vacature geven we graag aan wat wij van de predikant verwachten, en ook wat jij van ons mag verwachten.

Jouw taken:

Wij zijn op zoek naar een nieuwe wijkpredikant, die uiteraard kennis heeft van alle facetten van dat vak. Dat is heel breed, en daarom is het goed aan te geven dat we een aantal specifieke taken voor onze nieuwe wijkpredikant zien. Die lichten we graag even toe.

  • Als wijkpredikant ben je er natuurlijk voor de hele geloofsgemeenschap. Maar in het bijzonder richt jij je op de leeftijdsgroep tot 45 jaar. Je weet hen op eigentijdse wijze te bereiken en te inspireren.
  • Daarbij accepteer je dat deze specifieke groep niet per se warmloopt voor de traditionele zondagse viering. Je hebt ideeën om met die doelgroep aan de slag te gaan.
  • Een groot deel van de geloofsgemeenschap waardeert die zondagse vieringen natuurlijk wel. Je geeft daar invulling aan door te zoeken naar wat past bij de tijd. Dat doe je zowel in vorm, woord, muziek als beeld. Daarmee weet je onze gemeente te raken.
  • De Drie Ranken wil een eigentijdse kerk zijn, óók voor mensen die niet vertrouwd zijn met een kerk. Zeker met je aandachtsgebied tot 45 jaar heb je daar ideeën over en weet je die om te zetten in acties. Dat vraagt continu vernieuwing en herdefiniëring van kerk zijn.
  • Je weet de Bijbelse verhalen zo uit te leggen dat bezoekers ervaren wat het verhaal voor hen, vandaag en in de praktijk, kan betekenen.
  • We zijn een open geloofsgemeenschap. Dat betekent dat bij ons iedereen welkom is; ongeacht culturele of religieuze achtergrond, geaardheid, single of samen. Daar sta jij voor open en daar voel jij je goed bij.
  • Door de openheid van de geloofsgemeenschap kijken we ook verder dan ons eigen kerkgebouw. We zetten ons in voor een rechtvaardige samenleving. Daarom weet jij ook verbinding te leggen tussen De Drie Ranken en de Apeldoornse wijk waar ons gebouw staat.

Jouw plek:

We willen natuurlijk graag weten wat we van jou kunnen verwachten, maar we vertellen je ook graag wat jij van ons mag verwachten. Je komt te werken in de Apeldoornse geloofsgemeenschap De Drie Ranken. In de Drie Ranken zijn we gericht op de ontmoeting met God. We vormen een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en benaderen het geloof op een positieve manier.
Bij ons staan de deuren open en is iedereen welkom: ongeacht iemands achtergrond, geaardheid of levensverhaal.
Verschillende kerkelijke achtergronden kleuren onze geloofsgemeenschap. Dat komt mede door de oecumenische basis van De Drie Ranken want we kennen naast de protestantse leden ook een grote groep leden met katholieke achtergrond. De openheid en oecumenische manier van kerk-zijn zie je ook terug in het aantal leden, op dit moment ca. 2.250 (verdeeld over ca. 1.350 adressen).

De Drie Ranken beschikt over een onlangs vernieuwde kerk met daarbij diverse zalen en een sfeervolle Huiskamer. Onlangs hebben we het predicaat Groene Kerk gekregen. Goed om te weten: onder de leden zijn er veel die zich voor één van onze activiteiten inzetten als vrijwilliger. Dus ook op andere dagen dan de zondag is er volop leven in de geloofsbrouwerij!
Als wijkpredikant kan je niet al die activiteiten bijwonen of begeleiden. Maar de vrijwilligers in de werkgroepen waarderen jouw input in de vorm van verdieping.

Je nieuwe werkplek is een kerk in Apeldoorn (160.000 inwoners), misschien wel de mooiste stad van de Veluwe. De Drie Ranken is gelegen in de wijk De Maten, een wijk met zo’n 26.000 inwoners. Overigens komen onze leden niet alleen uit deze wijk, maar uit heel Apeldoorn.
De Maten is gebouwd in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. De wijk kent een diverse samenstelling. Dat geldt voor nationaliteiten, culturele achtergrond en religieuze afkomst. Ook in economisch opzicht is de wijk divers. De positieve insteek van onze geloofsgemeenschap en betrokkenheid vertalen we ook naar concrete acties. Zo wil De Drie Ranken een positieve bijdrage leveren aan de stad Apeldoorn en onze wijk De Maten.
De Drie Ranken maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Binnen PGA zoeken we regelmatig de samenwerking. Deze samenwerking met de kerken binnen de PGA zal de komende jaren intensiever worden.

Jouw kwaliteiten:

Als predikant werk je van nature graag samen. Je zoekt verbinding met mensen van allerlei achtergronden en leeftijden, binnen en buiten de gemeente. Je luistert goed, je weet mensen te inspireren om vorm te geven aan hun geloof. De ontmoeting met God weet je treffend te vertalen. Diepgang en luchtigheid kan je op een evenwichtige manier in je werk betrekken.
In je contact met mensen geef je op natuurlijke wijze ruimte voor het delen van wat er bij hen leeft; zorgen en vreugde weet je mee om te gaan. Dat je hart hebt voor jonge(re) mensen, hun leefwereld kent en in staat bent hen te bereiken en te betrekken is voor ons heel waardevol.
Om hun interesse te houden weet je dat een manier die nú aanspreekt op termijn minder goed kan werken. Daarom ben je nieuwsgierig naar nieuwe of andere manieren van vieren. Of om het anders te zeggen: innovatie in de kerk ligt jou wel. De huidige predikant gaat uiterlijk in 2026 met emeritaat, daarna zal jij als enige wijkpredikant de geloofsgemeenschap leiden. Jouw mensgericht leiderschap weet je daarbij professioneel in te zetten. Soms hoort daar feedback krijgen en geven bij. Dat doe je op een constructieve manier.

Jouw aanstelling:

We zijn op zoek naar een predikant voor 0,8-1,0 FTE. De werktijdfactor wordt in onderling overleg bepaald.

Praktische zaken:

  • Je bent woonachtig in (de omgeving van) Apeldoorn of bereid hier naartoe te verhuizen;
  • Het aanvragen en verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure;
  • Het opvragen van referenties kan onderdeel zijn van de procedure;

Jouw Sollicitatie:

Enthousiast geworden over onze geloofsgemeenschap en deze vacature? Dan zien we je reactie graag tegemoet!
Stuur uiterlijk 12 maart 2023 je motivatie en CV naar beroepingscommissie@3ranken.nl.
Je kunt je motivatie richten aan de voorzitter van de beroepingscommissie, mevrouw Carlien Krist.
Na de voorselectie bestaat de procedure uit minimaal twee gespreksrondes. De eerste gesprekronde is gepland op 25 maart 2023, in Apeldoorn. In deze gesprekken zullen we vooral kijken naar wie jij bent als persoon, en hoe je invulling wilt geven aan deze functie.
Daarnaast komt de beroepingscommissie, of enkele leden daarvan, graag een keer een dienst bezoeken. Dat doen we in overleg met jou.

Meer informatie:

Ons informatiepakket kun je vinden in de zijlijn van deze pagina.

Enthousiast geworden, maar toch nog vragen?
Neem dan contact op met de secretaris van de beroepingscommissie, Evert Schut (06-53 89 10 97), of de voorzitter van de beroepingscommissie, Carlien Krist (06-25 02 15 08), of mail naar beroepingscommissie@3ranken.nl.

Even voorstellen