Toekomst Protestantse Gemeente Apeldoorn

Gesprekken in de wijk komen eraan!

Hoe blijven we onze missie waar maken, wat bepaalt onze gezamenlijke identiteit, hoe scheppen we ruimte voor vernieuwing, en wat is een effectieve organisatievorm?

Vanuit de Algemene Kerkenraad (AK) van de PGA is een commissie toekomstverkenning gestart. Om deze commissie te voeden, willen wij alle gemeenteleden uitnodigen om deel te nemen aan gesprekken over de toekomst van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA).

Vanuit De Drie Ranken hebben we een aantal data & tijdstippen gepland voor gesprekken met gemeenteleden. Deze vinden dus plaats in De Drie Ranken.
Maandag 29 januari 14.00-16.30 uur
Woensdag 31 januari 14.00-16.30 uur
Dinsdag 6 februari 19.30-22.00 uur
Donderdag 8 februari 19.30-22.00 uur

Iedere avond/middag kunnen maximaal 25 personen deelnemen, en gaat door als zich minimaal 10 personen hebben opgegeven. Wij vragen je om je, bij voorkeur via de mail, op te geven bij Gertjan Luiten. Via een mail naar: gertjan.luiten@kpnmail.nl of telefonisch 055-542 95 11 (weekdagen tussen 18.30 en 19.30 uur). Opgave uiterlijk een week voor de datum waarop je wilt meedoen.

Gert Jan Luiten / Herman Ekenhorst
(gespreksleiders De Drie Ranken)
namens de wijkkerkenraad.