Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
  1. Tempel bouwen, voor beginners

    Zondag 20 mei vieren we vanaf 09.30 uur het Pinksterfeest, samen met Pur Sang. We lezen over de ‘levende stenen’uit de 1e Petrusbrief en delen brood en wijn met elkaar. Aan het slot van de dienst trekken we weg uit de kerkzaal, en luiden daarmee het begin van de verbouwing in. We gaan vernieuw-bouwen. Pinksteren in praktijk gebracht.metselen