Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Team Attenties

Drie Ranken Logo
  1. Het Team Attenties besteedt aandacht aan gemeenteleden die een huwelijksjubileum te vieren hebben. Dit gebeurt door het aanbieden van bloemen rond de feestelijke datum en eventuele bekendmaking in de Weekbrief en Perspectief. Vóór deze datum wordt contact gezocht met de vraag of men dit alles op prijs stelt.

    Het geldt voor 40-, 50-, 55- en 60-jarige huwelijksjubilea. Bij gemeenteleden van boven de 80 jaar wordt dit gedaan door het Bezoekteam Ouderen.

    De adressen worden aangereikt vanuit de centrale wijkadministratie.

    Voor informatie: stuur een mail naar : attenties@3ranken.nl