Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. Startsein vernieuwbouw – toespraak voorzitter

  Uitgesproken namens de Kerkenraad na de Pinksterviering op 20 mei 2018

   

  Lieve mensen,

  We gaan een periode in van verbouwen en nieuw bouwen. Deze viering is de laatste in de grote kerkzaal zoals die nu nog is. Vanmorgen zijn we erbij bepaald dat wijzélf de levende bouwstenen zijn waarmee we onze geloofsgemeenschap bouwen.  Het stenen omhulsel van ons gebouw is daarom niet bepalend voor wie wij zijn als geloofsgemeenschap of voor hoe wij samen onderweg zijn.

  Deze geloofsgemeenschap heeft sinds de Drie Ranken als gebouw vorm kreeg in 1976 stééds nieuwe wegen ingeslagen. Lang vóór de rest van Nederland waren we Samen op Weg, we hebben meer dan 40 jaar de oecumene geoefend en beoefend. We hebben nieuwe vormen van jeugdwerk opgezet en vakantiegeld samen delen, om maar wat voorbeelden te noemen. Doorgaande vernieuwing is kenmerkend voor ons, maar steeds vanuit éénzelfde fundament.

  Het fundament wordt gevormd door geloof, hoop en liefde, zoals zo mooi uitgebeeld in ons raam. En het is daarom ook fijn om te weten dat er aan dit raam niets verandert, het blijft als fysiek symbool van wat ons beweegt om op pad te zijn in deze wereld.

  We staan nu voor een bijzondere  etappe op ons pad.  We laten het oude vertrouwde gebouw los en maken daarmee ruimte voor de vernieuwbouw èn voor verdere groei als geloofsgemeenschap. In de bijeenkomsten over Mijn Kerk 2030 hebben we geformuleerd waar we naar verlangen. We  willen versterken dat we een open geloofsgemeenschap zijn, waarin iedereen welkom is ongeacht culturele of religieuze afkomst of geaardheid.  We willen nog meer van betekenis zijn voor onze omgeving en de wijk, voor kwetsbaren en voor elkaar.  Door onze rijkdom te delen en praktische hulp te bieden, door het vertellen van ons geloofsverhaal, door er te zijn voor wie worstelt met levensvragen en door te oefenen in duurzaamheid.

  De Nieuwe Drie Ranken gaat daarbij als gebouw zeker helpen, want het wordt een gebouw met open verbinding naar de wijk, met een ontmoetingsruimte met terras aan het Violierenplein, een stilte ruimte en een prachtige nieuwe kerkzaal om te vieren. Een waar Huis van Ontmoeting. En het wordt óók een heel duurzaam gebouw.  We krijgen een vernieuwd gebouw als “nieuw voor oud” voor in totaal 2,3 miljoen euro aan bouwkosten en daar dragen wij 250.000,= euro aan bij. Deze kosten zijn gedekt. Het spreekt vanzelf dat we dat mooie huis van ontmoeting straks wel goed willen inrichten. Ook daarvoor is ongeveer 250.000 euro nodig, is nu de schatting. We hebben uit  vroegere acties aan geoormerkt geld en eigen vermogen al 100.000 euro beschikbaar – en we houden dan een verantwoorde reserve voor de exploitatie en de wijkkas voor de komende jaren achter de hand. Dat betekent dat we actie gaan voeren om de resterende 150.000,= euro bij elkaar te brengen. Een heel bedrag, dat realiseren we ons. Maar een belangrijke investering in de toekomst van onze geloofsgemeenschap! Arendo zal zo toelichten hoe we dat aan gaan pakken.

  Er ligt nu een bijzondere etappe voor ons op het pad naar de toekomst. De fysieke bouw kunnen we met een gerust hart overlaten aan de aannemer en het projectbureau 2.0. Ons tijdelijke huis in de kleine kerkzaal met de keuken, bar en de ruimtes erboven zal af en toe krap zijn en inschikkelijkheid vragen. Samen met beheer lossen we dat wel op. Laten we met goede zin ons pad vervolgen wetende dat wij zélf de levende stenen van deze gemeenschap vormen en dat de Geest altijd mét ons is.