Senioren kerstmiddag

‘Bloeien in de nacht’

Dit jaar vieren we als senioren/50plussers na drie jaar weer samen kerst. We kijken er naar uit  om elkaar in deze donkere decembermaand  in De Drie Ranken te ontmoeten. 

Het wonder van de kerstnacht zal klinken in muziek en zingen, in lezingen en in stilzijn.  Ouderenpastor Geerten Groenland verzorgt de overdenking en Jan Tiemens begeleidt ons zingen.

Bij de uitgang is er een collecte voor bestrijding van de onkosten. Het restant gaat naar het diaconale project Eco Brixs.

Daarom…..van harte welkom op de Kerstmiddag  op

WOENSDAG 21 December van 16.00 – 18.30 uur

  • Van 16.00 – 17.00 uur is er een viering in De Kerkzaal.
  • Daarna is er tot 18.15 uur een eenvoudige maaltijd in De Ontmoeting (= de hal) en De Huiskamer.

Neem gerust een bekende mee, ook als diegene niet bij onze Geloofsgemeenschap betrokken is. Als we kerst vieren, is iedereen van harte welkom.

Aanmelden

Vanwege de maaltijd is het prettig als we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Bel of mail naar Tineke Gerritsen, tel. 533 64 31of Anneke Sijtsma, tel. 541 28 24, seniorenkerstmiddag@3ranken.nl. Of doe onderstaand aanmeldingsstrookje in de doos in de hal van de kerk.

Thuisbrengservice:

De mogelijkheid bestaat om naar huis gebracht te worden. Laat dat even weten.

Voor meer informatie

Tineke Gerritsen, tel. 533 64 31 of Anneke Sijtsma, tel. 541 28 24, seniorenkerstmiddag@3ranken.nl