Schrijf een antwoord aan Paulus

We lezen in de 40-dagentijd uit de brieven van Paulus. Deze zondagen krijg je als kerkganger een onbeschreven briefje mee. Een briefje om te schrijven aan Paulus. Boven aan het briefje staat een citaat van de apostel uit één van zijn brieven. Aan jou om daar op te reageren. Schrijf kort wat zijn tekst met je doet. Je kunt je briefje een week lang kwijt, tot vlak voor de dienst van die zondag, in de postzak die voor in de kerkzaal hangt. Elke zondag zullen we dan, blind, een paar brieven uit de zak halen en voorlezen in de dienst. Doe je mee?