Kunst in de kerk

Op diverse plekken in De Drie Ranken zijn kunstwerken geplaatst om vorm in inhoud te geven aan wat wij beleven.

De Gedenkwand

Aan de basis van dit kunstwerk zien we de drie ranken van waaruit de boom tot bloei, tot wasdom komt. Er zijn heel veel kleuren. Dat heeft te maken met vrucht dragen.

De boom is gebaseerd op een tekst uit Johannes 15 waar Jezus zegt ‘ik ben de ware wijnstok’ en op de tekst in psalm 1: de boom is geplant aan water van waaruit hij gevoed wordt en vrucht kan dragen.

De bloeiende boom is het beeld van ‘de Rechtvaardige’, het beeld van Christus dat wortelt in de stroom, de Torah, Gods leefregel. Alle levenden én zij die gestorven zijn, hebben deel aan dat geheim van God.

Dat wordt zichtbaar in de bladvormen die aan de boom hangen. Op de doopblaadjes onderin worden de namen geschreven van de kinderen die geboren worden en op de gedenkblaadjes bovenin van de mensen die overleden zijn. Die bladvormen zijn veelvormig, maar als je ze naast elkaar legt dan zie je dat ze één geheel vormen. Ze drukken uit dat, als je samen gemeente bent, je groeit aan elkaar, aan de traditie, aan het geloof: In Geloof, Hoop en Liefde: Verbonden met de Levende.

De bovenkant van het kunstwerk vormt een boog, een begrenzing maar dan als symbool van het alomvattende waar wij deel van uitmaken.

Op de tafel ligt het gedachtenisboek en is er ruimte voor het branden van een kaarsje.

De Maria-icoon

De Maria beeltenis is het beeld van de Moeder Gods van de tederheid, de Eleousa icoon. Maria met het kind Jezus. Maria heeft haar hand beschermend onder Jezus. Die hand wijst ook alvast naar de weg die Jezus zal gaan.

Onder het zachtgele glas, rondom de afbeelding, zie je de Bijbeltekst waarop de afbeelding is gebaseerd. Het (blad)goud dat Maria en Jezus omringt, is de kleur van het goddelijke.

De marmeren gezichten hebben geen uitdrukking. Dat geeft ruimte voor je eigen beleving van het mysterie dat hier wordt afgebeeld. Je wordt uitgenodigd je zorgen en pijn bij deze Maria van de tederheid, neer te leggen en uit te spreken en daarbij een kaarsje te branden.

Op het plateau onder de icoon staat de Godslamp, als symbool voor de aanwezigheid van Jezus, de Levende.

De Stilte

De Stilte

Stilte is schaars en stille plekken ook. De Stilte Ruimte in de Drie Ranken is open voor iedereen die een stille plek zoekt. Om te bidden of te mediteren. Voor wie een licht wil ontsteken of een sfeer van heiligheid zoekt.

 

Ankerpunt van de ruimte is het kunstwerk van Anne-Marie van der Wilt. Het verbeeldt een bron van Licht, als bron van Leven, die uitwaaiert in een veelvoud van vormen en van zachte kleuren. Zó wordt de mens in het leven gezet en zoekt zijn weg.

Op de pilaar zien we een bron van licht omgeven door druppels: de bron van waaruit wij gevoed worden.

Het materiaal bestaat uit verschillende soorten geglazuurd keramiek.

Biografie:

Anne-Marie van der Wilt (1965) heeft zich gespecialiseerd in het gebruik van beeldende kunst om thema’s uit geloof en leven uit te drukken. Als predikant en beeldend kunstenaar ervaart ze dat verbeelding en kleurgebruik van belang zijn voor de geloofsbeleving en beleving van zin in het bestaan.

Met haar werk wil zij, in een spel van kleur en vorm, ruimte bieden aan de verbeelding van de toeschouwer. Haar werk kenmerkt zich door de verschillende materialen (textiel, glas, mozaïek, hout, verf) en helder kleurgebruik.

Vuur van de levende

Dit glazen kunstwerk van Annemiek Punt past niet alleen goed bij het thema ‘vuur’, het weerspiegelt ook de veelzijdige en veelkleurige geloofsgemeenschap van De Drie Ranken door zijn abstractie en door de frisse en heldere kleuren.

Het biedt de kijker de kans om er zijn eigen interpretatie aan te geven. Dat is ook precies wat de kunstenares met haar kunst beoogt.

De wens van Annemiek: ‘Ik hoop vooral dat men kracht kan putten uit dit kunstwerk.’

Het kunstwerk heeft in de binnentuin een decentrale, in de nacht aangelichte plek gekregen. Door de glazen ombouw van de binnentuin is het van alle kanten goed te zien.

Dit kunstwerk is door de Kerkenraad van De Drie Ranken geschonken aan al onze vrijwilligers omdat zij zich vol vuur inzetten voor een levende gemeenschap.

Biografie:

Annemiek Punt (1959) heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd als glaskunstenares. Ze werkt met diverse kunstvormen: glasversmelten, glas-in-lood, glasblazen en schilderkunst. De opleiding voor het glazenieren en brandschilderen volgde ze in Duitsland. De techniek voor het glasversmelten heeft ze zichzelf aangeleerd, als een van de eersten in Nederland. Zij heeft een geheel eigen techniek en beeldtaal ontwikkeld dat je ‘schilderen met glas’ zou kunnen noemen.  Een ‘echte Annemiek Punt’ herken je aan de dynamiek van het lijnenspel, het kleurgebruik en de bezieling die haar kunst uitstraalt.

Drie Ranken Raam

In de kerkzaal, links van het liturgisch centrum, wordt het oog getrokken door een prachtig glas-in-loodraam dat tevens het beeldmerk vormt van de geloofsgemeenschap De Drie Ranken: Geloof-Hoop-Liefde in de vorm van een kruis, een anker en een hart.

Het gebrandschilderde glas verbeeldt het universum, gevuld met sterren en een groot, eeuwig licht. Het kunstwerk is in 1980 gemaakt door de Apeldoornse kunstenaar Harry Meek. Het raam wordt ’s avonds en ’s nachts van binnenuit verlicht. Het kunstwerk is een geschenk van de RotaryClub-Zuid uit Apeldoorn.

Biografie:
Harry Meek (1922-2012) werkte graag met veelzijdige, wisselende en gecombineerde technieken. Hij werd geboeid door olieverven, aquarellen, grafiek, sculptuur, mozaïeken, wandschilderingen en andere soorten van monumentale en toegepaste kunst. Niet door één en dezelfde stijl is zijn werk bepaald, maar hij voelde zich even goed thuis in de abstracte als de meer figuratieve stromingen zoals de portretkunst. In verscheidene plaatsen in Nederland en daarbuiten kan men werk van hem aantreffen.