De kerkzaal

De nieuwe kerkzaal is ontworpen voor een multifunctioneel gebruik. Drie dubbele taatsdeuren geven toegang tot de zaal. De inrichting is symmetrisch met zijruimten voor orgel en kooropstelling. De vloer is vlak zodat de inrichting van de zaal eenvoudig kan gewijzigd. 

De aandachtswand achterin de zaal wordt aangelicht in de kleur van het kerkelijk jaar. Deze wand is geschikt voor projectie. Het liturgisch centrum bevindt zich voor de aandachtswand. De zaal bevat een balkon die via de trap aan de rechterkant te bereiken is. Er is een moderne installatie voor audio, videostreaming met diverse camera standpunten en beamer presentatie. De zaalcapaciteit (inclusief balkon) is circa 300 stoelen.

Liturgisch meubilair

Het liturgisch meubilair is ontworpen door liturgisch vormgever Pim van Dijk uit Zutphen. Door het verrijdbare karakter ervan kan de zaal eenvoudig een andere opstelling krijgen. Het is gemaakt van gebogen vergrijsd en donker eiken.

De gebogen vormen van de tafel en het doopvont symboliseren dragende armen. Hiermee wordt het gedragen worden door de geloofsgemeenschap tot uitdrukking gebracht.

Symbolisch: door de glazen doopschaal heen is het kruis al zichtbaar!

Orgel

Het orgel is op 15 september 1978 in gebruik genomen en is vervaardigd door Vierdag Orgelbouw, dat sinds 1980 is overgenomen door B.A.G. Orgelmakers uit Enschede. Zij zorgen ook voor het onderhoud. Na een brand op 24 februari 1995 was het orgel flink beschadigd. Met het herstel van de orgelpijpen zijn ook enkele wijzigingen in de dispositie aangebracht. Klik hier voor het overzicht van de huidige dispositie.

Gedenkwand

In de nis aan de linkerkant bevindt zich de gedenkwand voor overledenen en gedoopten in de vorm van een kleurrijke levensboom.

Tegen de blauwe achtergrond is bij het goudglanzende Maria-icoon plaats voor Mariadevotie. Klik hier voor meer informatie over deze wand, die is ontworpen door Anne-Marie van der Wilt. Op de pagina ‘Kunst in de kerk‘ staat meer informatie over de gedenkwand.

Glas-in-lood raam:  Geloof Hoop Liefde

Het grote glas-in-lood raam is ontworpen door kunstenaar Harry Meek. Het beeld bepalende raam vormt het beeldmerk van de Drie Ranken. Voor meer informatie over het glas-in-loodraam: klik hier.