Architectuur

De start in 1976

De Drie Ranken, een ontwerp van architect
J. van der Weerd te Apeldoorn, werd in gebruik genomen op 27 augustus 1976. Oorspronkelijk is het kerkcentrum gebouwd met een grote kerkzaal, een kleinere kerkzaal en zaaltjes die geschikt zijn voor diverse activiteiten.

3ranken_gebouw

 Later is er op de kleine kerkzaal een verdieping gebouwd ten behoeve van jeugdactiviteiten. Het centrum was in gebruik door drie verschillende geloofsgemeenschappen. Meer informatie over de historie  van de Protestantse (Oecumenische) wijkgemeente ‘De Maten’ vind je hier.

Nieuwbouw 2018

Het nieuwe kerkgebouw van De Drie Ranken is ontworpen door architect Arnold van Ouwerkerk. Hij heeft hiervoor veel overlegd met de gebruikers en heeft rekening gehouden met hun wensen en behoeften.  Het resultaat is een gebouw dat uitstraalt hoe De Drie Ranken geloofsgemeenschap wil zijn. Van Ouwerkerk legt uit hoe zijn ontwerp in elkaar zit.

Vier kwadranten

Het gebouw is opgebouwd in vier delen, of kwadranten. Deze zijn gescheiden door twee rechte assen die elkaar kruisen, waardoor er een plusteken of kruis ontstaat. Elk kwadrant  heeft een eigen functie. Het eerste kwadrant is de kerkzaal, het tweede de ontmoetingsruimte met De Huiskamer, het derde zijn de ruimtes voor de jongeren met de sprekende namen De Droom en De Toekomst. Het vierde kwadrant is het rouwcentrum de Oversteek, dat een deel van het nieuwe gebouw in gebruik heeft.

Twee assen

Van Ouwerkerk: ‘Dwars door het gebouw loopt een gang van de Eglantierlaan naar het Violierenplein. Dat is de ene as. Aan beide zijden is een ingang. Met die gang verbind ik twee delen van de wijk met elkaar.’ Beide entrees, van de Eglantierlaan en van het Violierenplein, worden dus even belangrijk. Van Ouwerkerk: ‘De andere as loopt van de achterzijde van de kerkzaal naar de patio en naar de vergaderruimten daarachter. Deze twee assen geven het gebouw zijn zuivere symmetrie.’

Patio De Hof

Midden in het gebouw komt een binnentuin, of patio (De Hof genaamd). Waarom een tuin in de kerk? Van Ouwerkerk legt uit: ‘Ik heb me laten inspireren door oude kloosters. Die hebben een binnenhof die verwijst naar de betrokkenheid van de kerk bij duurzaamheid. In De Hof komt een tuin en daar staat een boom, die verandert met de seizoenen. Tevens staat er een kunstwerk dat het vuur van de geloofsgemeenschap verbeeldt en een bron met levend water waarin de lucht weerspiegeld wordt. Zo worden alle elementen (water, aarde, lucht en vuur) in De Hof verbeeld.’

Hart van de wijk

‘In het hart van het gebouw komt een ontmoetingsplein’, vertelt Ouwerkerk. ‘Hier kunnen allerlei activiteiten plaatsvinden: koffie na de kerkdienst, maar bijvoorbeeld ook (buurt)feesten. Ook De Huiskamer is hier uitstekend voor uitgerust. Dit gebouw wordt meer dan ooit een multifunctioneel centrum, het hart van de wijk.’