Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Rooster

3ranken_gebouw_lang Drie Ranken Logo
  1. zondag 27 september 2020
   1. 09:30 — Open Kring Viering
    Ds. A.A. Wijlhuizen + Mw. M. Litjes
    De Drie Ranken
    m.m.v. Pursang
   2. 09:30 — De LichtBoot
    ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken
    kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
  2. zondag 4 oktober 2020
   1. 09:30 — ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken
    Heilige doop ?
   2. 16:00 — Ds. G.A.J. van der Maas + Mw. Geerten Groenland
    De Drie Ranken
    Zegenviering
  3. zondag 11 oktober 2020
   1. 09:30 — Next Step
    De Drie Ranken - jeugdruimte
    voor jongeren van 12 - 15 jaar
   2. 12:00 — Connect@
    De Drie Ranken - jeugdruimte
    voor jongeren vanaf 15 jaar
  4. zondag 18 oktober 2020
   1. 09:30 — ds. A.A. Wijlhuizen
    De Drie Ranken
  5. zondag 25 oktober 2020
   1. 09:30 — Open Kring Viering
    Ds. G.A.J. van der Maas + RK voorganger
    De Drie Ranken
    Afscheidsviering Ds. Gertrudeke van der Maas
   2. 09:30 — De LichtBoot
    De Drie Ranken
    kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
  6. zondag 1 november 2020
   1. 10:00 — ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken
    Gedachtenisviering m.m.v. Pur Sang
  7. zondag 8 november 2020
   1. 10:00 — ds. A.A. Wijlhuizen
    De Drie Ranken
   2. 10:00 — Next Step
    De Drie Ranken - jeugdruimte
    voor jongeren van 12 - 15 jaar
   3. 12:00 — Connect@
    De Drie Ranken - jeugdruimte
    voor jongeren vanaf 15 jaar
  8. zondag 15 november 2020
   1. 10:00 — ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken

  De diensten in de verzorgingshuizen zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners. Gemeenteleden, parochianen en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het geeft een warm gevoel van verbondenheid als deze diensten ook door belangstellenden van buiten betreffende instelling bezocht worden!

  Heemhof 
  Iedere zondagochtend bent u om 10.30 van harte welkom om samen met de bewoners de dienst bij te wonen.
  Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen in het begeleiden van de bewoners… Graag!
  U haalt bewoners van de afdeling, woont de kerkdienst bij en helpt z.n. de bewoners met het liturgieboekje. Na de dienst en een kopje koffie worden de bewoners weer teruggebracht.
  Bel / mail: Vrijwilligerscoördinator Heemhof, tel.578 33 00. Vrijwilligerscoordinator.heemhof@atlant.nl
  of met Anneke Sijtsma, ouderlingheemhof@3ranken.nl, tel. 541 28 24