Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Rooster

3ranken_gebouw_lang Drie Ranken Logo
  1. zondag 9 augustus 2020
   1. 09:30 — ds. H.J. ten Brinke
    De Drie Ranken
  2. zondag 16 augustus 2020
   1. 09:30 — ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken
  3. zondag 23 augustus 2020
   1. 09:30 — ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken
  4. zondag 30 augustus 2020
   1. 09:30 — ds. A.A. Wijlhuizen
    De Drie Ranken
  5. zondag 6 september 2020
   1. 09:30 — ds. H.J. ten Brinke
    De Drie Ranken
  6. zondag 13 september 2020
   1. 09:30 — ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken
    Afscheid vertrekkende ambtsdragers en bevestigen nieuwe ambtsdragers

  De diensten in de verzorgingshuizen zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners. Gemeenteleden, parochianen en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het geeft een warm gevoel van verbondenheid als deze diensten ook door belangstellenden van buiten betreffende instelling bezocht worden!

  Heemhof 
  Iedere zondagochtend bent u om 10.30 van harte welkom om samen met de bewoners de dienst bij te wonen.
  Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen in het begeleiden van de bewoners… Graag!
  U haalt bewoners van de afdeling, woont de kerkdienst bij en helpt z.n. de bewoners met het liturgieboekje. Na de dienst en een kopje koffie worden de bewoners weer teruggebracht.
  Bel / mail: Vrijwilligerscoördinator Heemhof, tel.578 33 00. Vrijwilligerscoordinator.heemhof@atlant.nl
  of met Anneke Sijtsma, ouderlingheemhof@3ranken.nl, tel. 541 28 24