Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Rooster

3ranken_gebouw_lang Drie Ranken Logo
  1. zondag 17 november 2019
   1. 10:00 — ds. A.A. Wijlhuizen
    De Drie Ranken
    Bediening Heilige Doop
   2. 10:30 — mevr. J. Stolte
    Heemhof
  2. zondag 24 november 2019
   1. 10:00 — Open Kring Viering
    Ds. A.A. Wijlhuizen + Mw. M. Litjes
    De Drie Ranken
    m.m.v. Pur Sang
   2. 10:00 — De LichtBoot
    ds. G.A.J. van der Maas
    De Drie Ranken - jeugdruimte
    kinderkerk voor de basisschoolleeftijd
   3. 10:30 — ds. C. Schouwstra – Dijkman
    ’s Heerenloo locatie Groot Schuylenburg
    Herdenkingsdienst, m.m.v. gezinscombo Prijs Hem en The 4 of Us
   4. 10:30 — pastor J. Havekes
    Heemhof
    RK dienst
  3. woensdag 27 november 2019
   1. 16:00 — Dhr. Herman Ekenhorst
    Berghorst
    Maaltijd van de Heer

  De diensten in de verzorgingshuizen zijn niet alleen bedoeld voor de bewoners. Gemeenteleden, parochianen en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het geeft een warm gevoel van verbondenheid als deze diensten ook door belangstellenden van buiten betreffende instelling bezocht worden!

  Heemhof 
  Iedere zondagochtend bent u om 10.30 van harte welkom om samen met de bewoners de dienst bij te wonen.
  Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen in het begeleiden van de bewoners… Graag!
  U haalt bewoners van de afdeling, woont de kerkdienst bij en helpt z.n. de bewoners met het liturgieboekje. Na de dienst en een kopje koffie worden de bewoners weer teruggebracht.
  Bel / mail: Vrijwilligerscoördinator Heemhof, tel.578 33 00. Vrijwilligerscoordinator.heemhof@atlant.nl
  of met Anneke Sijtsma, ouderlingheemhof@3ranken.nl, tel. 541 28 24