Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn)

  U denkt nu wellicht, ‘hé, dit klopt niet, het is net andersom!’. In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO + universitair). De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+. Daarom organiseren we de colleges ook overdag. Bij over-intekening gaan de 60-plussers voor.

  De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk, maar tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens het college krijgt u de mogelijkheid mee te praten en vragen te stellen. Ook na het college bent u van harte welkom om met elkaar nog even door te praten, of om de student-docent nog aanvullende vragen te stellen over het onderwerp.

  Het is inmiddels door de praktijk bewezen en ook door wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat het voor een gezonde geest en een goed welbevinden ongelooflijk belangrijk is om jezelf te blijven uitdagen en intellectueel actief te blijven. Daarom nodigen wij u graag uit om aan deze colleges deel te nemen.

  Maar wie zijn ‘wij’? Wij zijn de werkgroep OGJG Apeldoorn, die zich heeft verbonden aan de landelijke stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/). Deze stichting organiseert sinds 2014 collegereeksen voor senioren door enthousiaste student-docenten en is inmiddels actief in 7 provincies en bereikte het afgelopen jaar rond 300.000 leergierige senioren (inclusief de kijkers van de ZOOM colleges).
  Als werkgroep OGJG Apeldoorn organiseren we sinds oktober 2019 ook collegereeksen in Apeldoorn. Wij huren hiervoor ruimte in De Drie Ranken, maar Oud Geleerd Jong Gedaan is nadrukkelijk geen kerkelijke activiteit!

  In principe gaat het steeds om 3 collegereeksen in één seizoen. Iedere collegereeks bestaat uit vier deelcolleges, die ieder een of meerdere aspecten van het over het thema van de collegereeks belichten. De eerste reeks is steeds in oktober, de tweede in februari en de derde in april. In seizoen 2019-2020 konden we, door de corona-uitbraak, helaas maar twee reeksen houden. Ieder met ongeveer 40 deelnemers. In seizoen 2020-2021 hebben we de reeks in oktober, met inachtneming van ons eigen corona-protocol, toch kunnen uitvoeren, voor maximaal 30 deelnemers. Vervolgens hebben wij in april en in mei/juni 2021 twee interactieve colleges verzorgd via een live-stream, met ZOOM. Moeiteloos pakten alle deelnemers dit op. Fantastisch!

  Alle collegereeksen sluiten we af met een kort schriftelijk tevredenheidsonderzoek op een tiental items. Daaruit blijkt dat onze colleges door onze deelnemers hogelijk worden gewaardeerd, met een gemiddelde waardering van ruim een 8. Een prachtig resultaat! Ook de ZOOM colleges werden met een ruime 8 gewaardeerd.

  In het seizoen 2021-2022 treffen we elkaar weer in levende lijve, in De Drie Ranken. De eerste collegereeks is op 7, 14, 21 en 28 oktober, met als titel: ‘De Europese Unie heeft dit besloten…!?? Klopt dit wel?’

  Voor de informatie over het college zelf – over inhoud, kosten en manier van aanmelden – verwijzen wij u graag naar bijgaande flyer. Klik hier!
  Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gert Nijmeijer – 0653783808