Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn

Drie Ranken Logo
 1. ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn) – extra collegereeks in mei en juni 2021 over Infecties & Immuniteit (on-line)

  U denkt nu wellicht, ‘hé, dit klopt niet, het is net andersom!’. In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO + universitair). De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+. Daarom organiseren we de colleges ook overdag. Bij over-intekening gaan de 60-plussers voor.

  De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk, maar tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens het college krijgt u de mogelijkheid mee te praten en vragen te stellen. Ook na het college bent u van harte welkom om met elkaar nog even door te praten of de student-docent nog aanvullende vragen te stellen over het onderwerp.

  Het is inmiddels door de praktijk bewezen en ook door wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat het voor een gezonde geest en een goed welbevinden ongelooflijk belangrijk is om jezelf te blijven uitdagen en intellectueel actief te blijven. Daarom nodigen wij u graag uit om aan deze colleges deel te nemen.

  Maar wie zijn ‘wij’? Wij zijn de werkgroep OGJG Apeldoorn, die zich heeft verbonden aan de landelijke stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/). Deze stichting organiseert sinds 2014 collegereeksen voor senioren door enthousiaste student-docenten en is inmiddels actief in 7 provincies en bereikt dit jaar rond 4500 leergierige senioren. Als werkgroep OGJG Apeldoorn organiseren we sinds oktober 2019 ook collegereeksen in Apeldoorn. Wij huren hiervoor ruimte in De Drie Ranken. De leden van de werkgroep zijn toevalligerwijs allemaal verbonden aan De Drie Ranken, maar Oud Geleerd Jong Gedaan is nadrukkelijk geen kerkelijke activiteit!

  In principe gaat het steeds om 3 collegereeksen in één seizoen. Iedere collegereeks bestaat uit vier deelcolleges, die ieder een of meerdere aspecten van het over het thema van de collegereeks belichten. De eerste reeks is steeds in oktober, de tweede in februari en de derde in april. In seizoen 2019-2020 konden we, door de corona-uitbraak, helaas maar twee reeksen houden. Ieder met ongeveer 40 deelnemers. In seizoen 2020-2021 hebben we de reeks in oktober, met inachtneming van ons eigen corona-protocol, toch kunnen uitvoeren, voor maximaal 30 deelnemers.

  Alle collegereeksen sluiten we af met een kort schriftelijk tevredenheidsonderzoek op een tiental items. Daaruit blijkt dat onze colleges door onze deelnemers hogelijk worden gewaardeerd, met een gemiddelde waardering van ruim een 8. Een prachtig resultaat!

  Helaas kon de collegereeks van februari 2021 niet doorgaan, vanwege de corona-maatregelen van het kabinet. Daarom hebben wij als werkgroep OGJG Apeldoorn besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid om de collegereeks van april 2021 via een live-stream te organiseren, via ZOOM. Dat is uitstekend verlopen. Alle deelnemers waren zeer tevreden.

  Vanwege deze positieve ervaringen en omdat grotere bijeenkomsten binnenshuis de komende tijd hoogstwaarschijnlijk nog niet mogelijk zijn, organiseren wij op 18 mei, 25 mei, 1 juni en 8 juni 2021 opnieuw een online college met als onderwerp Infecties & Immuniteit. Een héél actueel onderwerp in deze tijd. Voor de informatie over het college zelf – over inhoud, kosten en manier van aanmelden – verwijzen wij u graag naar het tweede tabblad. Op deze manier hopen we dit seizoen tóch 3 collegereeksen te kunnen houden.

  Het college vindt op dezelfde tijden en manier plaats als het ‘echte’ college, alleen ziet u dan de student-docent ‘live’ op uw scherm i.p.v. in de ruimte in De Drie Ranken. En u kunt ook ‘live’ reageren en vragen stellen, net als tijdens de ‘echte’ colleges in De Drie Ranken. U kunt ook ‘live’ via uw scherm, onderling ‘in gesprek’.


  Het enige dat u vooraf moet doen, is het programma ZOOM installeren op uw computer, laptop of tablet, ruim voordat het eerste college op 18 mei 2021 begint. U ontvangt van ons een handleiding waarin stap voor stap staat aangegeven hoe u dat moet doen. U hoeft geen account aan te maken en u hoeft er ook niet apart voor te betalen. Alle deelnemers van de collegereeks in april is dit allemaal zonder problemen gelukt.

  Zoom is beschikbaar voor Windows, Android en Apple. Dit maakt het gemakkelijk om altijd en overal deel te nemen aan OGJG college via ZOOM.

  De enige voorwaarden waar u aan moet voldoen om ZOOM te kunnen installeren:

  • U moet een computer, tablet of laptop hebben, die beschikt over een camera en microfoon;
  • Een verder een goed werkende internetverbinding en
  • Een emailadres waarop u mail van ons kunt ontvangen.

  Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u van ons een mail met daarin een link. U klikt op deze link, ruim voordat het college daadwerkelijk begint. Dat kan al vanaf 15.00 u., de tijd waarop normaal gesproken de inloop begint. Nadat u de link heeft aangeklikt wordt u in een paar stappen automatisch ‘toegelaten’ tot de college-ruimte op uw computerscherm en kunt u deelnemen aan het online-college. Aan het eind van het college sluit u zelf deze verbinding ook weer af op uw eigen computer.

  Bij elk college is, op afstand, een menselijke hulplijn aanwezig zijn die u kunt bellen bij technische problemen. Er is ook een chat-mogelijkheid. Het telefoonnummer wordt vooraf via de mail gecommuniceerd – in dezelfde mail waarin ook de link staat – en blijft ook gedurende het hele college in beeld op uw beeldscherm


  Als het, gedurende de periode dat de collegereeks plaatsvindt, door de verruiming van de corona-maatregelen mogelijk is om de collegereeks in De Drie Ranken te vervolgen, dan doen we dat. In dat geval ontvangt u per mail van ons een corona-protocol. Er wordt van u verwacht dat u zich strikt aan de regels van dit protocol houdt.

  Lees de flyer: klik hier
  Voor nadere informatie kunt u terecht bij Gert Nijmeijer – 0653783808.