Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn

Drie Ranken Logo

 1. ‘Oud Geleerd, Jong Gedaan’ in De Maten Apeldoorn (OGJG Apeldoorn)

  U denkt nu wellicht, ‘hé, dit klopt niet, het is net andersom!’. In dit geval beschrijft het echter precies waar wij u voor uitnodigen. Een reeks van vier colleges van een uur, over een uitdagend onderwerp binnen hetzelfde thema, in vier achtereenvolgende weken, gegeven door enthousiaste en deskundige studenten (HBO + universitair). De colleges zijn toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is, ongeacht leeftijd. In de praktijk richten we ons wel voornamelijk op de doelgroep 60+. Daarom organiseren we de colleges ook overdag. Bij over-intekening gaan de 60-plussers voor.

  De colleges zijn laagdrempelig en algemeen toegankelijk, maar tegelijkertijd uitdagend van inhoud. Tijdens het college krijgt u de mogelijkheid mee te praten en vragen te stellen. Ook na het college bent u van harte welkom om met elkaar nog even door te praten of de student-docent nog aanvullende vragen te stellen over het onderwerp.

  Het is inmiddels door de praktijk bewezen en ook door wetenschappelijk onderzoek aangetoond, dat het voor een gezonde geest en een goed welbevinden ongelooflijk belangrijk is om jezelf te blijven uitdagen en intellectueel actief te blijven. Daarom nodigen wij u graag uit om aan deze colleges deel te nemen.

  Maar wie zijn ‘wij’? Wij zijn de werkgroep OGJG Apeldoorn, die zich heeft verbonden aan de landelijke stichting Oud Geleerd Jong Gedaan (https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/). Deze stichting organiseert sinds 2014 collegereeksen voor senioren door enthousiaste student-docenten en is inmiddels actief in 7 provincies en bereikt dit jaar rond 4500 leergierige senioren. Als werkgroep OGJG Apeldoorn organiseren we sinds oktober 2019 ook collegereeksen in Apeldoorn. Wij huren hiervoor ruimte in De Drie Ranken. De leden van de werkgroep zijn toevalligerwijs allemaal verbonden aan De Drie Ranken, maar Oud Geleerd Jong Gedaan is nadrukkelijk geen kerkelijke activiteit!

  In principe gaat het steeds om 3 collegereeksen in één seizoen. Iedere collegereeks bestaat uit vier deelcolleges, die ieder een of meerdere aspecten van het over het thema van de collegereeks belichten. De eerste reeks is steeds in oktober, de tweede in februari en de derde in april. In seizoen 2019-2020 konden we, door de corona-uitbraak, helaas maar twee reeksen houden. Ieder met ongeveer 40 deelnemers. In seizoen 2020-2021 hebben we de reeks in oktober, met inachtneming van ons eigen corona-protocol, toch kunnen uitvoeren, voor maximaal 30 deelnemers.

  Alle collegereeksen sluiten we af met een kort schriftelijk tevredenheidsonderzoek op een tiental items. Daaruit blijkt dat onze colleges door onze deelnemers hogelijk worden gewaardeerd, met een gemiddelde waardering van ruim een 8. Een prachtig resultaat!

  HELAAS KAN DE COLLEGEREEKS VAN FEBRUARI 2021 VANWEGE DE CORONA-MAATREGELEN VAN HET KABINET (de verlengde lockdown) GEEN DOORGANG VINDEN.

  We hopen dat de situatie in april 2021 zodanig verbeterd is dat we dan weer een reeks kunnen organiseren. We houden u op de hoogte. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet en zullen u graag ontmoeten.


  Praktische informatie:

  • Plaats van de colleges: De Drie Ranken, Eglantierlaan 202 in de Maten, Apeldoorn
  • Data april collegereeks: 6, 13, 20 april 2021. Het ontbrekende college in deze reeks is óf op 30 maart (eerste college) óf op 4 mei (vierde college). Het onderwerp is nog in voorbereiding.
  • Tijd: Inloop 15.00 uur. College 15.30 – 16.30. Vragen en nagesprek 16.30 – 17.00
  • Kosten: € 20 per reeks van 4 colleges, incl. per college 1 x koffie/thee. Tegen betaling is er na het college ook koffie, thee of frisdrank verkrijgbaar
  • U geeft zich op voor de hele reeks van 4 colleges in april 2021 via een mail aan oudgeleerdjonggedaan@3ranken.nl, met vermelding van de datum van de reeks, uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum. Uw aanmelding wordt pas definitief na ontvangst van uw betaling.
  • U betaalt € 20 op rekening nummer: NL67 INGB 0008 5034 83 n.v. Stichting Huis van Ontmoeting te Apeldoorn. Onder vermelding van de betreffende collegereeks
  • Na uw aanmelding krijgt u per mail een bevestiging van uw aanmelding.
  • Voorafgaand aan de start van de collegereeks ontvangt u per mail van ons een corona-protocol. Er wordt van u verwacht dat u zich strikt aan de regels van dit protocol houdt.
  • Voor nadere informatie: Gert Nijmeijer – 0653783808