‘ONZEKER WETEN’, een inleiding in de radicale theologie.

Het leven is onzeker, en dat geldt ook voor ons geloven. Moeten we alle onzekerheid proberen uit te bannen en zien op te heffen? En kan dat wel? Ten koste van wat? Of is onzekerheid ook een voorwaarde voor geloven?

Deze en andere vragen komen aan de orde waar we samen met anderen dit in 2022 verschenen boekje zullen gaan bespreken. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze vooraf het betreffende deel hebben gelezen.

De avonden zijn van 20.00-21.30. Er is eerst een gezamenlijke inleiding door één van de predikanten. Daarna verdelen wij ons over kleinere groepen.

  • Donderdag  3 nov.: locatie Goede Herderkerk, we bespreken deel 1              
  • Donderdag 10 nov.: locatie Jachtlaankerk, deel 2
  • Donder 17 nov.: locatie Julianakerk, deel 3
  • Donderdag 1 december: locatie De Drie Ranken, in gesprek met één van de schrijvers: Gerko Tempelman.
    De kosten voor deze laatste avond: vrijwillige bijdrage (richtbedrag € 5,-).Deze avond is ook los van de eerdere avonden te bezoeken.)

Deze kring is een samenwerkingsproject van: De Jachtlaankerk, De Grote Kerk, De Goede Herderkerk, Wijkgemeente Noord-Oost en geloofsgemeenschap De Drie Ranken.

Aanmelden (graag vóór 1 oktober) bij adwijlhuizen@3ranken.nl  

Gerko Tempelman